สร้างองค์กรในยุค 4.0 Organization

สถาบันการบริหารจัดการระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย
จำนวน :

1

595.00 บาท

565.25 บาท

"คุณประหยัดไป 29.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สร้างองค์กรในยุค 4.0 Organization

สร้างองค์กรในยุค 4.0 Organization

ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา ก่อตั้งภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็น "สถาบันการบริหารจัดการระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย" ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาให้บริการในด้านยุทธศาสตร์การบริหาร การเปลี่ยนแปลงในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้แก่องค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการนำมาปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษามีบุคลากรที่มีประสบการณ์จากบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้คำปรึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร


คำนำ : สร้างองค์กรในยุค 4.0 Organization

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเครื่องมือทางด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทัรพยากรบุคคล จากประสบการณ์ของที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนำเครื่องมือเหล่านี้มาปฏิบัติ ได้มีการติดตามผลการใช้งาน และแก้ไขข้อบกพร่องโดยการหลีกเลี่ยงประเด็นที่จะก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผน และได้นำมาแบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าวไว้ในที่นี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรและบุคลากรให้องค์กรของท่านมีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น และพร้อมที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ


สารบัญ : สร้างองค์กรในยุค 4.0 Organization

  • องค์กร
  • การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
  • บัตรคะแนนสมดุล
  • มาตรวัดความสำเร็จ
  • แรงจูงใจ
  • ค่าตอบแทน
  • การประัเมินค่างาน
  • การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
  • ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว
  • ค่าตอบแนจูงใจระยะสั้น
  • บุคลากร
  • สมรรถนะ

   


เนื้อหาปกหลัง : สร้างองค์กรในยุค 4.0 Organization

ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา ก่อตั้งภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็น "สถาบันการบริหารจัดการระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย" ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาให้บริการในด้านยุทธศาสตร์การบริหาร การเปลี่ยนแปลงในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้แก่องค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการนำมาปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษามีบุคลากรที่มีประสบการณ์จากบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้คำปรึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร


ข้อมูลเพิ่มเติม : สร้างองค์กรในยุค 4.0 Organization

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สร้างองค์กรในยุค 4.0 Organization ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว