โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกล

เนื้อหาสาระครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
จำนวน :

1

229.00 บาท

217.55 บาท

"คุณประหยัดไป 11.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกล

โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกล

หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชา โปรแกรมซีเอ็นซี เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนโดยยึดจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ให้เนื้อหาสาระครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ของสำรักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้จัดทำหวังว่าหนังสือประกอบการสอนเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอนตลอดจนผู้ที่สนใจ


คำนำ : โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกล

หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชา โปรแกรมซีเอ็นซี เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนโดยยึดจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ให้เนื้อหาสาระครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ของสำรักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้จัดทำหวังว่าหนังสือประกอบการสอนเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอนตลอดจนผู้ที่สนใจ ซึ่งหากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้น ผู้จัดทำต้องขออภัยและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

อาจารย์ปริญญา ปัญญาศรี

 


สารบัญ : โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกล

  • บทที่ 1 เครื่องจักรกลซีเอ็นซี
  • บทที่ 2 หลักการทำงาน และความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
  • บทที่ 3 เครืองมือตัด และเงื่อนไขในการตัดเฉือนสำหรับงานซีเอ็นซี
  • บทที่ 4 การวางแผนการขึ้นรูปสำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
  • บทที่ 5 การใช้ปุ่มควบคุมกับชุดควบคุม และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
  • บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมเอ็นซี กับชุดจำลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง
  • บทที่ 7 การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี

   ข้อมูลเพิ่มเติม : โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกล