เขียนคล่อง เขียนเร็ว ป.1 เล่ม 2

อำนวยประโยชน์ให้กับเพื่อนครู ผู้ปกครองใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา และการเรียนการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

75.00 บาท

71.25 บาท

"คุณประหยัดไป 3.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ป.1 เล่ม 2

เขียนคล่อง เขียนเร็ว ป.1 เล่ม 2

ปัญหาที่พบมากที่สุดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก็คือปัญหาการ "อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลต่อการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ไปด้วย เพราะต่างยอมรับกันโดยทั่วไปของครูหรือคนในวงการศึกษาว่า "ภาษาไทยคือหัวใจของการเรียนรู้" หากนักเรียนไม่เก่งภาษาไทยก็พลอยให้ไม่เก่งวิชาอื่นไปด้วย ทั้งนี้เพราะทุกวิชาจะต้องใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทั้งนั้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน "การเขียนสื่อความ" ตามปัญหาที่พบ จึงได้นำคำมาให้นักเรียนฝึก "แต่งประโยค" ด้วย หวังว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้กับเพื่อนครู ผู้ปกครองใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา และการเรียนการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


คำนำ : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ป.1 เล่ม 2

ปัญหาที่พบมากที่สุดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก็คือปัญหาการ "อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลต่อการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ไปด้วย เพราะต่างยอมรับกันโดยทั่วไปของครูหรือคนในวงการศึกษาว่า "ภาษาไทยคือหัวใจของการเรียนรู้" หากนักเรียนไม่เก่งภาษาไทยก็พลอยให้ไม่เก่งวิชาอื่นไปด้วย ทั้งนี้เพราะทุกวิชาจะต้องใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทั้งนั้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน "การเขียนสื่อความ" ตามปัญหาที่พบ จึงได้นำคำมาให้นักเรียนฝึก "แต่งประโยค" ด้วย หวังว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้กับเพื่อนครู ผู้ปกครองใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา และการเรียนการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ด้วยความปรารถนาดี

สำลี รักสุทธี


สารบัญ : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ป.1 เล่ม 2

  • ชุดที่ ๑ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ -ะ
  • ชุดที่ ๒ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ -   ิ
  • ชุดที่ ๓ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ - ุ
  • ชุดที่ ๔ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ เ - ะ
  • ชุดที่ ๕ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ แ -ะ
  • ชุดที่ ๖ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ เ-าะ
  • ชุดที่ ๗ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ -  ึ
  • ชุดที่ ๘ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ เ -ีย
  • ชุดที่ ๙ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ เ-ือะ
  • ชุดที่ ๑๐ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ โ-ะ
  • ชุดที่ ๑๑ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ -ัวะ
  • ชุดที่ ๑๒ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำที่มีสระ เ-อะ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ป.1 เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ป.1 เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว