เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 2

เนื้อหาให้ครอบคลุม ตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน :

1

75.00 บาท

71.25 บาท

"คุณประหยัดไป 3.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 2

เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 2

เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.2 (เล่ม 2) เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นถึงการใช้หลักไวยกรณ์อังกฤษ คำศัพท์ การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสษ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน คณะผู้จัดทำได้วางเนื้อหาให้ครอบคลุม ตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และแบบเรียนอื่นๆ เหมาะสมสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 


คำนำ : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 2

เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.2 (เล่ม 2) เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นถึงการใช้หลักไวยกรณ์อังกฤษ คำศัพท์ การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสษ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน คณะผู้จัดทำได้วางเนื้อหาให้ครอบคลุม ตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และแบบเรียนอื่นๆ เหมาะสมสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คณะผู้จัดทำหวังว่า แบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ นำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดีต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

เทพฤทธิ์ ยอดใส และคณะ


สารบัญ : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 2

  • The time
  • Malee is a girl
  • My family tree
  • How are you
  • There are twelve months in a year
  • The zoo ทบทวน 1-6
  • แบบทดสอบ
  • แนวข้อสอบปลายภาคเรียน


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.2 เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว