ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE)

อธิบายถึงการศึกษาขั้นตอนของชีวิตโดยภาพรวม
จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE)

ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE)

ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE) เป็นรายวิชาบังคับเลือก ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์ เนื้อหารายวิชาอธิบายถึงขั้นตอนของชีวิตโดยภาพรวมเริ่มจากการอธิบายคือ ดาราจักร ระบบสุริยะ โลก และดวงจันทร์ ตลอดจนอธิบายถึงความเป็นไปได้ของชีวิตในที่ตางๆ ของเอกภพ การค้นหาจุดกำเนิดของชีวิตแรกเริ่มและพัฒนาการ

 


คำนำ : ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE)

ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE) เป็นรายวิชาบังคับเลือก ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์ เนื้อหารายวิชาอธิบายถึงขั้นตอนของชีวิตโดยภาพรวมเริ่มจากการอธิบายคือ ดาราจักร ระบบสุริยะ โลก และดวงจันทร์ ตลอดจนอธิบายถึงความเป็นไปได้ของชีวิตในที่ตางๆ ของเอกภพ การค้นหาจุดกำเนิดของชีวิตแรกเริ่มและพัฒนาการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาสำหรับนิสิตและเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจทั่วไป

นุตา ศุภคต

สราวุธ ศรีทองอุทัย

วรพจน์ กนกกัณฑพงษ์

ภศิชา ไชยแก้ว

เรวัณ วัฒนานุกูลกิจ


สารบัญ : ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE)

  • คำนำ
  • สารบัญ
  • บทที่ 1 คำจำกัดความของคำว่า ชีวิต
  • บทที่ 2 เอกภพและดาราจักร
  • บทที่ 3 ระบบสุริยะ
  • บทที่ 4 โลกและดวงจันทร์
  • บทที่ 5 ชีวิตในเอกภพ
  • บทที่ 6 กำเนิดชีวิตทางเคมี
  • บทที่ 7 ชีวิตบนโลก
  • บทที่ 8 ประวัติชีวิตบนโลก
  • บทที่ 9 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 10 ประวัติชีวิตของมนุษย์
  • บทที่ 11 ชีวิตในอนาคต
  • บทที่ 12 การเดินทางสู่อวกาศ
  • ประวัติผู้เขียน

เนื้อหาปกหลัง : ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE)

หนังสือ ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE) อธิบายถึงการศึกษาขั้นตอนของชีวิตโดยภาพรวม เริ่มจากการอธิบายและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของความเป็นมาในเอกภพ ได้แก่  ดาราจักร ระบบสุริยะ โลก และดวงจันทร์ ความเป็นไปได้ของชีวิตในที่ต่างๆ ของเอกภพ การค้นหาจุดกำเนิดของชีวิตแรกเริ่มและพัฒนาการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตบนโลก ตลอดจนความผันแปรปละวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาช้านานจนพัฒนากลายเป็นมนุษย์เราในปัจจุบันข้อมูลเพิ่มเติม : ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ขั้นตอนของชีวิต (STRATEGY OF LIFE) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว