อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ม.1เล่ม2

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด การบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ และการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หนังสือ "อัจริยะวิทยาศาสตร์ ม.1 เบ่ม 2 เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยสรุปเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรโดยแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนและการสอบ และในส่วนท้ายเล่มจะมีแนวข้อสอบให้นักเรียน ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน

จำนวน :

1

135.00 บาท

128.25 บาท

"คุณประหยัดไป 6.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ม.1เล่ม2

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด การบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ และการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หนังสือ "อัจริยะวิทยาศาสตร์ ม.1 เบ่ม 2 เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยสรุปเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรโดยแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนและการสอบ และในส่วนท้ายเล่มจะมีแนวข้อสอบให้นักเรียน ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน


คำนำ : อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ม.1เล่ม2

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด การบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ และการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หนังสือ "อัจริยะวิทยาศาสตร์ ม.1 เบ่ม 2 เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยสรุปเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรโดยแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนและการสอบ และในส่วนท้ายเล่มจะมีแนวข้อสอบให้นักเรียน ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มากขึ้น

อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา

อ.นิเวศน์ เกิดปราชญ์


สารบัญ : อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ม.1เล่ม2

  • บทที่ 1 บรรยากาศ
  • บทที่ 2 ลมฟ้าิกาศ
  • บทที่ 3 การเคลื่อนไหว

  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2

  • บทที่ 4 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 5 การดำรงชีวิต

  แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2


เนื้อหาปกหลัง : อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ม.1เล่ม2

 ข้อมูลเพิ่มเติม : อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ม.1เล่ม2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ม.1เล่ม2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว