ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ พ.ใหม่

บำบัด กำจัดโรค ได้ในทางตรง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

375.00 บาท

356.25 บาท

"คุณประหยัดไป 18.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ พ.ใหม่

ฤๅษี หรือโยคี อันหมายถึงนักพรตหรือนักบวชที่อยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร ซึ่งถือเป็นสัปปายะสถานที่ท่านเหล่านั้นแสวงวิเวกบำเพ็ญตบะบารมีสู่พรหมโลกตามลัทธิและพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีอยู่จริงในชมพูทวีปครั้งอดีต

แม้ในพุทธกาล ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะจะรู้อริยสัจจ์เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงแสวงหาโมกษธรรมในบริบทของฤๅษีมาก่อน...

ในบันทึกพระธรรมเทศนาชาดกอันเป็นเรื่องเล่าร่ำลึกอดีตชาติจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕๐๐ ชาติก่อนทรงเสวยพระชาติสุดท้าย ก็ทรงดำรงชีพเป็นฤๅษีมาก่อนแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชาติ


คำนำ : ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ พ.ใหม่

นี่คือศาสตร์ทางอายุรเวช ที่นับความมั่นคงยาวนานสืบทอดต่อกันมาในภูมิภาคของโลกซีกตะวันออกได้ไม่น้อยกว่ากัน กับการเริ่มต้นของวิทยาการอื่นใดในประวัติศาสตร์ เป็นตำราสำคัญในการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างมีประสิทธิภาพมาหลายชั่วอายุคนแล้ว

สำนักพิมพ์ฯไม่เพียงอิ่มเอมใจในกระแสความต้องการ "มรดกทางภูมิปัญญาชิ้นนี้" จากท่านผู้อ่านและองค์กรต่างๆ ที่แสดงความจำนงให้เกิดการผลิตขึ้นอีกครั้ง หากแต่ยังภูมิใจในการได้ร่วมอนุรักษ์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน แนบไว้กับการพิมพ์ในรูปลักษณ์ใหม่ครั้งนี้ด้วย

สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊ค(๒๐๐๖)


สารบัญ : ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ พ.ใหม่

  • ท่าที่ ๑ แก้เกียจ
  • ท่าที่ ๒ แก้เิอวขดขัดขา
  • ท่าที่ ๓ แก้ลมในอกในเอว
  • ท่าที่ ๔ แก้ขัดเอว
  • ท่าที่ ๕ แก้ลมปวดศีีรษะ
  • ท่าที่ ๖ แก้ส้นเท้า
  • ท่าที่ ๗ แก้ปวดท้อง ขัดข้อเท้า
  • ท่าที่ ๘ แก้เสมหะในลำคอ
  • ท่าที่ ๙ แก้ลมในแขน
  • ท่าที่ ๑๐ แก้สะบักหน้าจม
  • ท่าที่ ๑๑ แก้ลมทั่วสารพางค์
  • ท่าที่ ๑๒ แก้เข่า ขาตาย
  • ท่าที่ ๑๓ แก้ขัดขา ขัดคอ
  • ท่าที่ ๑๔ แก้แน่นหน้าอก
  • ท่าที่ ๑๕ แก้ลมวิงเวียนศีรษะ
  • ท่าที่ ๑๖ แก้เข่า แก้ขา
  • ท่าที่ ๑๗ แก้โรคในอก
  • ท่าที่ ๑๘ แก้ตะคริว มือ เท้า
  • ท่าที่ ๑๙ แก้ลมตะคริว
  • ท่าที่ ๒๐ แก้ลมทั่วสรรพางค์
  • ท่าที่ ๒๑ แก้เสียดอก
  • ท่าที่ ๒๒ แก้ลมจันทฆาฏ เข่า ขา อก
  • ท่าที่ ๒๓ ดำรงกาย อายุยืน
  • ท่าที่ ๒๔ แก้ลมส้นเท้า
  • ท่าที่ ๒๕ แก้ลมอัมพฤก
  • ท่าที่ ๒๖ แก้กล่อนปัตฆาฏ
  • ท่าที่ ๒๗ แก้มือ แก้เท้า
  • ท่าที่ ๒๘ แก้ลมในลำสึงค์
  • ท่าที่ ๒๙ แก้เข่าขัด
  • ท่าที่ ๓๐ แก้ลมชักปากเปรี้ยว ลิ้นตาย
  • ท่าที่ ๓๑ แก้ลมตะโพก
  • ท่าที่ ๓๒ แก้ลมปะกัง
  • ท่าที่ ๓๓ แก้เข่าขัด
  • ท่าที่ ๓๔ แก้เอว
  • ท่าที่ ๓๕ แก้มือ แก้เท้า
  • ท่าที่ ๓๖ แก้เวียนศีรษะ
  • ท่าที่ ๓๗ แก้ลิ้นกระด้าง
  • ท่าที่ ๓๘ แก้กล่อนในทรวง
  • ท่าที่ ๓๙ แก้ไหล่ แก้ตะโพก
  • ท่าที่ ๔๐ แก้เท้าเย็น ใจสวิงสวาย

   

   


เนื้อหาปกหลัง : ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ พ.ใหม่

ณ วันที่โลกสัมผัสกันได้ทุกเวลาในทุกองคาพยพ

ศาสตร์อมตะ "ฤๅาีดัดตน และวิชานวดแผนไทย" ตำรับวัดโพธิ์

มรดกที่มีมาแต่ครั้งสมัยรัตนโกสินทร์

ก็ยิ่งเลื่องชื่อในประสิทธิภาพบำบัดโรคภัยไข้เจ็บทางตรง

ไช้บำรุงสถขภาพ และสร้างดุลยภาพชีวิตโดยไม่ต้องอาศัยยา

 

"ฤๅษีดัดตน" ฝึกได้ด้วยสมาธิและสำเร็จด้วย "ศักติ"

อันเป็นพลังแฝงจากภายในร่างกายของเราเอง

"ตำรานวดแผนไทย" ก็ปฏิบัติได้จริงด้วยการศึกษา

เพียง ๑๐ เส้นประธาน และสำเร็จด้วยจุดบำบัดทั่วร่างกาย

ศาสตร์อมตะนี้แม้อยู่ในรูปลักษณ์ปัจจุบัน

เพื่อง่ายต่อการใช้ประโยชน์

แต่คุณค่าในสรรพวิชาที่โลกยกย่องนั้น

มิได้ลดลงแม้แต่น้อย

 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ พ.ใหม่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ พ.ใหม่ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว