เตรียมสอบภาษาไทย ม.3

สรุปเนื้อหาแบบครบถ้วนตรงตามหลักสูตรทั้งวิวิธภาษาวรรณคดีวิจักษ์ และหลักภาษา ซึ่งสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยตนเอง และเพิ่มความมั่นใจพิชิตคะแนนสอบด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานและยกระดับผลการเรียน รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ครูอาจารย์ใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน
จำนวน :

1

149.00 บาท

141.55 บาท

"คุณประหยัดไป 7.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เตรียมสอบภาษาไทย ม.3

สรุปเนื้อหาแบบครบถ้วนตรงตามหลักสูตรทั้งวิวิธภาษาวรรณคดีวิจักษ์ และหลักภาษา ซึ่งสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยตนเอง และเพิ่มความมั่นใจพิชิตคะแนนสอบด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานและยกระดับผลการเรียน รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ครูอาจารย์ใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน

คำนำ : เตรียมสอบภาษาไทย ม.3

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ม. ๓ เล่มนี้ ได้เรียบเรียงตามเนื้อหาสาระวรรณคดี วิจักษ์และวิวิธภาษา โดยจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ เสริมการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู็ให้สูงขึ้น โดยมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู็เขียนเชื่อมั่นและมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู๋มือเตรียมสอบ ม. ๓ เล่มนี้ จะเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ครูในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนในการเรียนภาษาไทยให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

ด้วยความปรารถนาดี

จิรา อร่ามโชติ


สารบัญ : เตรียมสอบภาษาไทย ม.3

  • หลักภาษา และการใช้ภาษา
  • วิวิธภาษา
  • วรรณคดีวิจักษ์
  • เตรียมสอบปลายภาคที่ ๑
  • เตรียมสอบปลายภาคที่ ๒
  • เฉลย

เนื้อหาปกหลัง : เตรียมสอบภาษาไทย ม.3

สรุปเนื้อหาแบบครบถ้วนตรงตามหลักสูตรทั้งวิวิธภาษาวรรณคดีวิจักษ์ และหลักภาษา ซึ่งสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยตนเอง และเพิ่มความมั่นใจพิชิตคะแนนสอบด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานและยกระดับผลการเรียน รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ครูอาจารย์ใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน


ข้อมูลเพิ่มเติม : เตรียมสอบภาษาไทย ม.3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เตรียมสอบภาษาไทย ม.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เตรียมสอบภาษาไทย ม.3