สืบสานงาน โครงการพ่อหลวง

พระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ เกษตร พัฒนาป่าไม้
จำนวน :

1

129.00 บาท

122.55 บาท

"คุณประหยัดไป 6.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : สืบสานงาน โครงการพ่อหลวง


รายละเอียด : สืบสานงาน โครงการพ่อหลวง

เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร เมื่อ พ.ศ. 2498 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฏรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ให้กับ ม.ล.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้เกิดโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2512

คำนำ : สืบสานงาน โครงการพ่อหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฏรให้เกิดความพออยู่พอกิน พระองค์ทรงใช้พระอัจริยภาพในด้านต่างๆ พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา โครงการพระราชดำริเป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค


สารบัญ : สืบสานงาน โครงการพ่อหลวง

  • ตามรอยพ่อ...ด้วยความพอเพียง
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว หลักชัยของประเทศไทย
  • พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
  • พระราชดำริชี้แนะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  • โครงการแกล้งดิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการปลูกป่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการพระราชดำริ เขื่อนภูมิพล
  • พระมหากษัตริย์ ที่ทรงงานหนักที่สุด

เนื้อหาปกหลัง : สืบสานงาน โครงการพ่อหลวง

สืบสานงานโครงการพ่อหลวง

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ เกษตร (พืชและสัตว์) พัฒนาป่าไม้ ฯลฯ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สืบสานงาน โครงการพ่อหลวง