รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุด เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

Tags : กฎหมาย ประมวลกฎหมาย วิธิพิจารณาความอาญา วิธิพิจารณาความแพ่ง รัฐธรรมนูญไทย

จำนวน :

1

169.00 บาท

160.55 บาท

"คุณประหยัดไป 8.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2475 ถึงปัุจจุบัน โดยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปี พ.ศ.2560 มีทั้งหมด 279 มาตรา หนังสือเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดแล้ว

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ประชาชนทุกคนควรรู้


สารบัญ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

  • ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
  • หมวด 1 บททั่วไป
  • หมวด 2 พระมหากษัตริย์
  • หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
  • หมวด  4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560