คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหารรม 4.0

ผู้สนใจทั่วไป คู่มือนักบริหาร คู่มือนักอุตสาหกรรม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหารรม 4.0

คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหารรม 4.0

ผู้เขียนได้ศึกษากรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดลประเทศไทย 4.0 พบว่ายังขาดความชัดเจน และแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้เขียนจึงอยากจะให้ประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 แบบยั่งยืน จึงได้เขียนคู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยประกอบด้วยเนื้อหา 8 บท รู้จักอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศไทย 4.0 ประเมินความพร้อมในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 องค์ประกอบอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0


สารบัญ : คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหารรม 4.0

  • รู้จักอุตสาหกรรม 4.0
  • องค์ประกอบอุตสาหกรรม 4.0
  • เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม 4.0
  • เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0
  • ประเทศไทย 4.0
  • เศรษฐกิจดิจิทัล
  • ประเมินความพร้อมในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหารรม 4.0

ผู้เขียนได้ศึกษากรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดลประเทศไทย 4.0 พบว่ายังขาดความชัดเจน และแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้เขียนจึงอยากจะให้ประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 แบบยั่งยืน จึงได้เขียนคู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยประกอบด้วยเนื้อหา 8 บท รู้จักอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศไทย 4.0 ประเมินความพร้อมในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 องค์ประกอบอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหารรม 4.0

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหารรม 4.0 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหารรม 4.0