หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

ทุกครั้งที่หยิบอ่าน... เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

350.00 บาท

297.50 บาท

"คุณประหยัดไป 52.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย นับเป็นการวิจัยเพื่อช่วยพัฒนาประเทศในอีกแง่มุมหนึ่งที่นอกเหนือไปจากการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะเป็นการดึงศักยภาพภูมิปัญญาของกลุ่มบุคคลที่มีอยู่อย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละท้องถิ่นให้ประจักษ์สู่สังคมอย่างมีเอกลักษณ์ จากสภาพการณ์ปัจจุบันผู้เขียนเล็งเห็นว่า นักวิจัยรุ่นใหม่ตลอดจนลูกหลานสังคมไทยทุกวันนี้มีการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งอาจทำให้ภูมิปัญญาไทยที่เป็นสมบัติทางปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนั้นสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย


สารบัญ : หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

  • ภูมิปัญญาไทยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย
  • กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • แนวคิดของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
  • หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

เนื้อหาปกหลัง : หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

หนังสือ "หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะต่อยอดงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เห็นความสำคัญในภูมิปัญญาไทย โดยใช้แนวทางการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยตัวอย่างการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ วัสดุใช้สอยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัยที่เกี่ยวข้องและพึงยึดถือปฏิบัติในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยนับเป็นการวิจัยช่วยพัฒนาประเทศนอกเหนือจากการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะเป็นการดึงศักยภาพภูมิปัญญาของกลุ่มบุคคลที่มีอยู่อย่างเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นให้ประจักษ์สู่สังคมอย่างมีเอกลักษณ์ จากสภาพการณ์ปัจจุบันมีการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หนังสือเล่มนี้จึงขอเป็นดวงไฟดวงหนึ่งที่ช่วยทำให้ภูมิปัญญาไทยที่เป็นสมบัติทางปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย