คลังข้อสอบ O-NET ม.3

ครบถ้วนทั้ง 5 กลุ่มสาระที่ดำเนินการสอบโดย สทศ. พร้อมเฉลยละเอียดทุกวิชา ทุกชุด ทุกข้อ
จำนวน :

1

230.00 บาท

218.50 บาท

"คุณประหยัดไป 11.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คลังข้อสอบ O-NET ม.3

คลังข้อสอบ O-NET ม.3

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งหมายให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ได้จัดการศึกษาอบรม สร้างเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและเท่าเทียมเสมอกันทั่วทั้งประเทศ จึงกำหนดให้ผู้เรียนอยู่ในชั้นสุดท้ายของช่วงชั้น ได้แก่ นักเรียนชั้น ป.6 (ช่วงชั้นที่ 2) นักเรียนชั้น ม.3 (ช่วงชั้นที่ 3) และ  นักเรียนชั้น ม.6 (ช่วงชั้นที่ 4) ต้องสอบโอเน็ต (O-NET) ทุกคน  O-NET เป็นคำย่อมมาจากคำว่า Ordinary National Education Test หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (วัดความรู้ที่ได้เรียนมาโดยทั่วๆ ไปตามหลักสูตรในชั้นเรียน) ผลการสอบของนักเรียนทุกคนและค่าสถิติต่างๆ ของนักเรียนทั่วทั้งประเทศ จะส่งกลับไปที่โรงเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และจัดทำบริหารการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 


สารบัญ : คลังข้อสอบ O-NET ม.3

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : คลังข้อสอบ O-NET ม.3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คลังข้อสอบ O-NET ม.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คลังข้อสอบ O-NET ม.3