ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถมศึกษาปีที่ 5

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการล่าสุด
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

125.00 บาท

106.25 บาท

"คุณประหยัดไป 18.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถมศึกษาปีที่ 5

ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการศึกษาของนักเรียนโดยตลอดมา การที่นักเรียนจะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นจำเป็นต้องอาศัยการทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนอยู่ที่ประจำ  หนังสือ "ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 5" เล่มนี้ผู้เขียนได้จัดขึ้นตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุดโดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบ่งเป็นหัวข้อตามแต่ละบทเรียน เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เป็นหนังสือแบบฝึกหัดทบทวนความรู้หรือเตรียมความพร้อมในการเรียนให้กับนักเรียนตลอดจนสามารถใช้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนครูผู้สอนและผู้ปกครอง ในการสร้างความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์และช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาในระดับที่สูงกว่าต่อไป


สารบัญ : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถมศึกษาปีที่ 5

  • จำนวนนับที่มีค่ามากกว่า 1,000,000
  • การบวกและการลบ
  • การคูณ
  • การหาร
  • การบวก ลบ คูณ หารระคน

เนื้อหาปกหลัง : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถมศึกษาปีที่ 5

 • สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการล่าสุด
 • แนวข้อสอบคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ
 • พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถมศึกษาปีที่ 5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถมศึกษาปีที่ 5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว