เก่งวิทย์ ป.1 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน

รวมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จำนวน :

1

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งวิทย์ ป.1 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน

เก่งวิทย์ ป.1 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน

การสร้างรากฐานที่มั่นคงทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในชั้นปฐมวัยถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นปลูกฝังการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ซึ่งผู้ปกครอง พ่อแม่สามารถส่งเสริมและเพิ่มเติมความรู้ให้แก่บุตรหลานของตนเองได้โดยในวิชาวิทยาศาสตร์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางแกนศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์นี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบันและในอนาคต เพราะหลักคิดทางวิทยาศาสตร์เมื่อนำมาผสมผสานก็ศาสตร์อื่นๆจะช่วยให้เด็กๆ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล รู้จักวิเคราะห์ หาข้อมูล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับ เก่งวิทย์ ป.1 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน เล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาโดยอาศัยการสรุปย่อและใช้แผนผังทางความคิดเข้ามาช่วยให้เด็กๆ สามารถจดจำเนื้อหาเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ไม่ยุ่งยาก ประกอบด้วย 7 สาระสังเขป ดังนี้

 • สาระสังเขปที่ 1 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา
 • สาระสังเขปที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัวเรา
 • สาระสังเขปที่ 3 ตัวเรา
 • สาระสังเขปที่ 4 ของเล่นของใช้ที่เรารัก
 • สาระสังเขปที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
 • สาระสังเขปที่ 6 ดิน
 • สาระสังเขปที่ 7 ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว

พร้อมกันนี้ ยังมีแบบฝึกหัด โจทย์ให้เด็กๆ ได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคได้อย่างมั่นใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เก่งวิทย์ ป.1 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน เล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เด็กๆ สามารถประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป

 

 


สารบัญ : เก่งวิทย์ ป.1 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน

  • สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา
  • พืชและสัตว์รอบตัวเรา
  • ตัวเรา
  • ของเล่นของใช้ที่เรารัก
  • แรงและการเคลื่อนที่

เนื้อหาปกหลัง : เก่งวิทย์ ป.1 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน

เนื้อหาสรุปสั้น กระชับ พร้อมแผนผังความคิดที่จำได้ง่ายในสาระสังเขปทั้ง 7 บท

 • สาระสังเขปที่ 1 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา
 • สาระสังเขปที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัวเรา
 • สาระสังเขปที่ 3 ตัวเรา
 • สาระสังเขปที่ 4 ของเล่นของใช้ที่เรารัก
 • สาระสังเขปที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
 • สาระสังเขปที่ 6 ดิน
 • สาระสังเขปที่ 7 ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว

เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจแม้จะ ใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน!ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งวิทย์ ป.1 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งวิทย์ ป.1 ฉบับ อ่านก่อนสอบ 1 วัน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว