1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Tags : คณิตศาสตร์ ป.5 เลข ป.5 โจทย์คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดและเฉลยคณิตศาสตร์ ป.5

จำนวน :

1

112.00 บาท

106.40 บาท

"คุณประหยัดไป 5.60 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5

1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5

 • โจทย์แบบปรนัย 1,000 ข้อ
 • ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ
 • ใช้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ยิ่งขึ้น
 • เฉลยคำตอบทุกข้อ แยกเล่ม

 


คำนำ : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5

หนังสือ 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่มนี้ผู้เขียนมุ่งที่จะให้นักเรียนได้นำไปใช้ฝึกทำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของตัวเอง  หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการจบแล้ว โดยผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  มีการแบ่งแนวข้อสอบออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง  และทบทวนก่อนสอบ  นอกจากนี้ยังมีข้อสอบเสริมความรู้รอบตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป  ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับชั้นนี้  เพื่อที่ผู้เรียนจะได้นำไปประยุกต์พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้อย่างเหมาะสมต่อไป


สารบัญ : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5

  • การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
  • การเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
  • การเรียงลำดับจำนวน
  • ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
  • การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในการประจาย


ข้อมูลเพิ่มเติม : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5