พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาและขจัดอุปสรรค
จำนวน :

1

 • 1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

เมื่อราวสามพันปีมาแล้ว ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้เจริญรุ่งเรื่องแพร่หลายไปทั่วทั้งชมพูทวีป ต่อมามีการเผยแพร่ความเชื่อทางศาสนาไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ จึงทำให้กลุ่มพราหมณ์ตระกูลต่างๆ ได้นำความรู้ คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนศิลปวิทยาการต่างๆ อีกมากมาย อาทิ พระมนูธรรมศาสตร์ วรรณคดีการปกครอง พิธีกรรมต่างๆมาเผยแพร่ โดยในเบื้องต้นอยู่ในกลู่มผู้ปกครองก่อน แล้วค่อยแพร่หลายไปยังประชาชน มีการผสมผสานกันกับวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงทำให้เกิดรูปแบบการนับถือรูปเคารพต่างๆ เพื่อให้เคารพนับถือและประกอบพิธีกรรมเป็นไปด้วยดี และหยั่งรากลึกในความนึกคิดและความศรัทธาของประชาชนในดินแดนสุวรรณภูมิสืบเนื่องเป็นต้นมา


สารบัญ : พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

  • ภูมิหลังอินเดีย แหล่งกำเนิดศาสนาสำคัญ
  • ความเชื่อและความเป็นมาทางศาสนา
  • การกำเนิดพระพิฆเนศวร์ในคีมภีร์ต่างๆ
  • รูปลักษณ์และปางต่างๆ ของพระพิฆเนศวร์
  • รูปแบบศิลปะกรรมพระพิฆเนศวร์ในดินแดนต่างๆ

เนื้อหาปกหลัง : พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

"นับเป็นโอกาสอันดับที่ คุณเขมชาติ เทพไชย อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรและผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนะธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมมีความสนใจและศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศวร์ ได้ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับพระพิฆเนศวร์ไว้ค่อนข้างจะครบถ้วน จึงทำให้เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งที่ท่านผู้อ่านและผู้เคารพนับถือพระพิฆเนศวร์ทั้งหลายไม่ควรพลาดที่จะมีไว้ศึกษาและช่วยกันเผยแพร่ต่อไป"ข้อมูลเพิ่มเติม : พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู