คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-NET ม.1-2-3

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนการสอบ NT ม.๒ การสอบ O-NET ม.๓ และการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.๔ อย่างแน่นอน
จำนวน :

1

209.00 บาท

198.55 บาท

"คุณประหยัดไป 10.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-NET ม.1-2-3

คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-NET ม.1-2-3

สรุปเนื้อหาเก็งข้อสอบ เตรียมสอบ O-NET เตรียมสอบคัดเลือก เข้าเตรียมอุดมศึกษาและ ม.4 ทั่วประเทศ


คำนำ : คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-NET ม.1-2-3

นักเรียน ม.๒ มีการสอบ NT วิชาภาษาไทยเนื้อหาอยู่ในระดับ ม.๑ และ ม.๒ ส่วนนักเรียนชั้น ม.๓ มีการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย เนื้อหาอยู่ในระดับ ม.๑-๒-๓ เมื่อจบ ม.๓ แล้วต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ ก็ต้องสอบวิชาภาษไทยเนื้อหาอยู่ในระดับ ม.๑-๒-๓ นอกจากนั้นช่วงที่เรียน ม.๑-๒-๓ ก็จะมีการสอบปลายปี เพื่อวัดผลการเรียนรู้หลายครั้ง ส่วนนักเรียนของ กศน. ก็มีการสอบปลายภาค การทบทวนเนื้อหาภาษาไทย ม.๑-๒-๓ จากแบบเรียนที่มีหลายเล่ม จึงทำได้ยากและเสียเวลามาก นักเรียนส่วนมากต้องการสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.๑-๒-๓ เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ทำให้ผู้เขียนเรียบเรียง "คู่มือภาษาไทย ม.๑-๒-๓  และ O-NET ม.๓" ขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวสอบดังกล่าว"คู่มือภาษาไทย ม.๑-๒-๓  และ O-NET ม.๓" ประกอบด้วยหลักภาษาและการใช้ภาษาซึ่งนำเนื้อหาจากหนังสือวิวิธภาษามาจัดลำดับเนื้อหาใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ส่วนวรรณคดีนั้นนำมาจากหนังสือวรรณคดีจักษ์ โดยเรียงเนื้อเรื่องตามลำดับชั้น ตั้งแต่ม.๑-๒-๓ ทั้งยังมีเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดทุกบท เพื่อให้เนักเรียนศึกษาด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีเก็งข้อสอบภาษาไทยเข้า ม.๔ พร้อมเฉลยละเอียดให้ ๑ ชุด และเก็งข้อสอบภาษาไทย  O-NET พร้อมเฉลยละเอียดให้อีก ๑ ชุดด้วยผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนการสอบ NT ม.๒ การสอบ  O-NET ม.๓ และการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.๔ อย่างแน่นอน


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-NET ม.1-2-3

  • สรุปสาระความรู้จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย "วรรณคดีจักษ์" ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่ ๑-๒-๓
  • สมบัติวรรณคดีของไทย
  • ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
  • เก็งข้อสอบ เรื่อง สมบัติวรรณคดีของไทยและศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
  • ภาษาในวรรณคดีไทย
  • เก็งสอบ ภาษาในวรรณคดีไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-NET ม.1-2-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-NET ม.1-2-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-NET ม.1-2-3