อาโลโก แสงธรรมแห่งปัญญา

รวมโอวาทธรรมกว่า ๔๐๐ คำสอน ของพระอริยสงฆ์ไทย ที่ให้ทั้งแนวคิดและหลักปฏิบัติ ตามจริตของผู้สนใจใฝ่ธรรม เพื่อนำไปสู่หนทางดับทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

159.00 บาท

151.05 บาท

"คุณประหยัดไป 7.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : อาโลโก แสงธรรมแห่งปัญญา


รายละเอียด : อาโลโก แสงธรรมแห่งปัญญา

อาโลโก แสงธรรมแห่งปัญญา

รวมโอวาทธรรมกว่า ๔๐๐ คำสอน ของพระอริยสงฆ์ไทย ที่ให้ทั้งแนวคิดและหลักปฏิบัติ ตามจริตของผู้สนใจใฝ่ธรรม เพื่อนำไปสู่หนทางดับทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา


สารบัญ : อาโลโก แสงธรรมแห่งปัญญา

  • หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
  • สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
  • หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
  • หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม
  • หลวงพ่อทา โสณุตตโร
  • หลวงพ่อปาน ว้ดบางเหี้ย
  • หลวงพ่อแช่ม วัดท่าฉลอง
  • หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
  • หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

เนื้อหาปกหลัง : อาโลโก แสงธรรมแห่งปัญญา

รวมโอวาทธรรมกว่า ๔๐๐ คำสอน ของพระอริยสงฆ์ไทย

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน), สมเด็จพระพุฒนาจารย์ (โต พรหมรังสี), สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว), หลวงปู่ทวด วัดช้างให้, หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ, หลวงปู่เอี่ยม สุวัณณสโร, หลวงพ่อเงิน จันทสุวัณโณ, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่บุดดา ถาวโร, หลวงปู่ดูลย์ อตุโล,  หลวงปู่ชา สุภัทโท, หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ, หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, ท่านพุทธทาสภิขุ, หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ, หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ, หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ, หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป, หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม, หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ฯลฯรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : อาโลโก แสงธรรมแห่งปัญญา

หนังสือ อาโลโก แสงธรรมแห่งปัญญา เล่มนี้ ได้รวบรวมคติธรรมคำสอนของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ควรแก่การสักการบูชาและกราบไหว้ มากกว่า ๑๒๐ รูป กว่า ๔๐๐ คำสอน ทั่วแผ่นดินสยาม ซึ่งโอวาทธรรมของท่านทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ปฏิปทา ประสบการณ์และความเมตตากรุณาต่อเหล่าศิษย์ และคนทั้งหลาย ของท่านเหล่านั้น จุดประสงค์ก็เพื่อเตือนสติไม่ให้ประมาทในชีวิต และต้องการให้รู้สัจธรรมความตายความเป็นจริง ดังที่ท่านทั้งหลายได้พบและสัมผัสมาแล้ว

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : อาโลโก แสงธรรมแห่งปัญญา