คู่มือเตรียมสอบ ม.2 ไทย-อังกฤษ-สังคมฯ

สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 อย่างละเอียดครบถ้วน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่นฟิตสอบ ซื้อหนังสือ หมวดคู่มือ 2 เล่ม ลด15%
จำนวน :

1

168.00 บาท

159.60 บาท

"คุณประหยัดไป 8.40 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ ม.2 ไทย-อังกฤษ-สังคมฯ

อคู่มือเตรียมสอบ ม.2 ไทย-อังกฤษ-สังคมฯ

ประกอบด้วย สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ม.2 ภาคเรีนนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 อย่างละเอียดครบถ้วน แบบฝึกหัดเสริมทักษะเข้มพร้อมเฉลย เพื่อเสริมเน้นความเข้าใจเนื้อหา สำหรับ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน, สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น


คำนำ : คู่มือเตรียมสอบ ม.2 ไทย-อังกฤษ-สังคมฯ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ม.2 ชุดนี้ คณาจารย์ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ม.2 ได้มีหนังสือสำหรับอ่านทบทวนเนื้อหาที่เรียน ตลอดจนเสริมสาระความรู้และเพิ่มทักษะในการทำโจทย์ข้อสอบ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะนำความรู้และทักษะเหล่านี้ไปใช้เพื่อการตอบสนองต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่เรียนในระดับชั้น ม.2 ทั้งการสอบเก็บคะแนนสอบกลางภาค และสอบปลายภาค เพื่อให้ได้ เกรดเฉลี่ยภาคเรียน (GPA) และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนในระดับชั้น ม.4 ทั้งการเลือกแผนการเรียนและการได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนเดิมต่อไป การจัดทำหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ม.2 ชุดนี้ ทีมคณาจารย์ผู้จัดทำได้เสริมความรู้เพิ่มเติมอันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหานั้นๆ ตลอดจนได้จัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและเสริมเน้นความเข้าใจของนักเรียนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนให้แม่นยำยิ่งขึ้น จึงทำให้หนังสือมีความหนามาก


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ ม.2 ไทย-อังกฤษ-สังคมฯ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  • วิวิธภาษา
  • แบบทดสอบ ชุดที่ 1
  • แบบทดสอบ ชุดที่ 2
  • บทที่ 2 ออมไว้ใส่ถุงแดง


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ ม.2 ไทย-อังกฤษ-สังคมฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ ม.2 ไทย-อังกฤษ-สังคมฯ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ ม.2 ไทย-อังกฤษ-สังคมฯ