พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครเรื่อง เงาะป่า

พระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าเป็นวรรณคดีร้อยกรองที่เยี่ยมทั้งด้านวรรณศิลป์ นาฏศิลป์ และคีตศิลป์ ซึ่งรวมเพลงไพเราะไว้มากที่สุด
จำนวน :

1

400.00 บาท

380.00 บาท

"คุณประหยัดไป 20.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครเรื่อง เงาะป่า


รายละเอียด : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครเรื่อง เงาะป่า

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครเรื่อง เงาะป่า

พระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าเป็นวรรณคดีร้อยกรองที่เยี่ยมทั้งด้านวรรณศิลป์ นาฏศิลป์ และคีตศิลป์ ซึ่งรวมเพลงไพเราะไว้มากที่สุด เป็นบทละครเรื่องเดียวที่มีบทยาวสำหรับฟังเพลงไพเราะให้เต็มอิ่มและบทคัดย่อสำหรับเล่นละครให้กระชับชวนชม นับได้ว่าเป็นวรรณคดีที่รวมศิลปะ ๓ ด้านไว้เต็มเปี่ยมในเรื่องเดียว (Three in One) ผศ.ถาวร สิกขโกศล บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้นั้น เชี่ยวชาญเรื่องไทยไม่น้อยกว่าเรื่องจีนได้สอบชำระพระราชนิพนธ์เรื่องนี้กับต้นฉบับถึง ๕ ฉบับ จึงได้บทละครเงาะป่าที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งได้เขียนคำอธิบายอันมีคุณค่าไว้ข้างต้นอีกด้วย และที่สำคัญ สำนักพิมพ์ได้อภินันทนาการ MP3 เพลงในบทละครเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบไว้ ๒ แผ่น ความยาวรวม ๔๐ ชั่วโมง ทำให้หนังสือเล่มนี้ สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว


สารบัญ : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครเรื่อง เงาะป่า

  • ประวัติการจัดพิมพ์บทละครเรื่อง "เงาะป่า"
  • เรื่องควรรู้และการสอบชำระพระราชนิพนธ์บทละคร "เงาะป่า"
  • เพลงในบทละครเรื่อง เงาะป่า
  • พระราชนิพนธ์ คำนำ
  • บอกรูปพวกเงาะโดยสังเขป
  • ภาษาก็อยซึ่งลงไว้ในบทกลอนนี้
  • คำเริ่ม
  • เรื่องที่ควรทราบก่อนอ่านต้นฉบับลายพระหัตถ์


รีวิวโดยนักเขียน : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครเรื่อง เงาะป่า

บทละครเรื่องเงาะป่าเป็นพระราชนิพนธ์ร้อยกรองเรื่องเอกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากเป็นเลิศทางด้านวรรณคดีแล้ว ยังเปี่ยมด้วยความไพเราะทางคีตศิลป์ เพราะทางได้พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) นักดนตรีแก้วคู่บารมีบรรจุเพลงถวายตามที่ทรงหารือ แนะนำและกำกับอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ต้นจนจบ แสดงถึงพระปรีชาด้านคีตศิลป์-ดุริยางคศิลป์ ของพระองค์อีกด้วย จึงได้บทละครที่เป็นเลิศทั้งวรรณคดีและดนตรี

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครเรื่อง เงาะป่า

ในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้ ได้พิสูจน์อักษรอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้องมากที่สุด ในตัวบทละคร เพิ่มคำอธิบายในเชิงอรรถอีกหลายแห่ง ส่วนมากเกี่ยวกับเพลงในช่วงนั้น ส่วนคำนำและเนื้อหาข้างต้นในการพิมพ์ครั้งแรก ตัดคำนำของกรมศิลปากรออกเรื่องเดียวนอกนั้นคงไว้เพราะมีประโยชน์ต่อการศึกษาบทละครเรื่องนี้ เรื่องประวัติการจัดพิมพ์บทละครเรื่องเงาะป่า ได้เพิ่มเนื้อหาย่อหน้าสุดท้าย เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เขียนเรื่องเพลงในบทละครเรื่องเงาะป่าเพิ่มอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาและฟังเพลงในแผ่นเสียงโลหะ MP3 ที่แนบมากับหนังสือเล่มนี้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครเรื่อง เงาะป่า ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครเรื่อง เงาะป่า