สำนวนโวหารไทย

Make me sure and wise Make me bright in brain
จำนวน :

1

42.00 บาท

39.90 บาท

"คุณประหยัดไป 2.10 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สำนวนโวหารไทย

สำนวนโวหารไทย

 • สำนวนโวหารไทย
 • ความหมายของสำนวนไทย
 • ที่เกิดของสำนวนไทย
 • ประเภทของสำนวนไทย
 • ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องสำนวนไทย
 • สำนวนโวหารไทยตามลำดับตัวอักษรคำนำ : สำนวนโวหารไทย

หนังสือ สำนวนโวหารไทย เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงมีเจตนาที่จะให้บรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องสำนวนโวหารไทยได้รับความสะดวกในการค้นคว้าหาความหมายของสำนวนโวหารไทยที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน และบางสำนวนที่เป็นของโบราณแต่ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่กล่าวถึง หรือบางครั้งก็พบในข้อสอบต่างๆ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจในความหมายที่ตรงกัน ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้แก่ผู้ใช้อีกด้วย โดยผู้เรียนเรียงได้จัดเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษรในพจนานุกรม และยังแยกให้เห็นว่าสำนวนโวหารใดเป็นสำนวนดั้งเดิมที่ไม่มีบรรจุไว้ในพจนานุกรมฉบับล่าสุด ด้วยการจัดพิมพ์เป็นตัวเอนให้เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วย ผู้เรียเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ สำนวนโวหารไทย เล่มนี้จะกลายเป็น "แก้วสารพัดนึก" ให้ท่านค้นหาความหมายของสำนวนโวหารไทยที่อาจเคยเป็นประดุจ "เส้นผมบังภูเขา" ให้เข้าใจได้อย่าง "ทะลุปรุโปรง" ยิ่งขึ้น


สารบัญ : สำนวนโวหารไทย

  สำนวนโวหารไทย

  • ความหมายของสำนวนโวหาร
  • ที่เกิดของสำนวนโวหาร
  • ประเภทของสำนวนโวหาร
  • ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องสำนวนโวหาร
  • สำนวนโวหารไทยตามลำดับตัวอักษร


ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนวนโวหารไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สำนวนโวหารไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว