ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3

ยอดแนวคิดทางกฎหมายจากพระประมุขผู้ทรงเป็นปราชญ์
จำนวน :

1

100.00 บาท

95.00 บาท

"คุณประหยัดไป 5.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3

ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3

          โดยที่กฎหมาย เป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมจึงไม่ควรถือว่ามีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรมหากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย


คำนำ : ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3

         กฎหมายนั้นเป็นของจำเป็นสำหรับสังคมมนุษย์ ถ้ามวลมนุษย์ไม่มีกฎหมายไว้กำกับพฤติกรรม สังคมก็คงจะวุ่นวายพอสมควร เดี๋ยวนี้มีกฎหมายมากมายจนร่ำเรียนศึกษากันไม่หวาดหวั่น แต่สังคมมนุษย์กลับมีแต่ความวุ่นวาย และนับวันจะวุ่นวายมากขึ้นๆ
          นี่แสดงให้เห็นว่าลำพังกฎหมายอย่างเดียวไม่อาจสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมได้
          กฎหมายบังคับได้แต่ทางพฤติกรรม อันเป็นเรื่องทางกาย แต่เรื่องทางใจนั้นกฎหมายไม่อาจควบคุมบังคับไปถึง
          คนเมื่อบังคับใจไม่ได้ ก็ทำความเลวร้ายได้ต่างๆ นาๆ 
          คนถ้าสามารถควบคุมใจได้ ก็ทำความดีงามได้มากมายหลายอย่างรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายก็ง่ายด้วย ไม่ยุ่งยาก

สารบัญ : ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3

  • กฎหมายเป็นวิชาของคนดีช่วยให้มีความผาสุก
  • กฎหมายมีไว้ให้คนส่วนมากมีเสรีและอยู่ดีมีความสุขสงบ
  • จุดประสงค์ของนิติศาสตร์คืออำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอ
  • เมื่ออ้างว่าประชาชนต้องรู้กฎหมายก็ต้องนำกฎหมายไปเผยแพร่แก่ประชาชน
  • ชาวบ้านไม่ได้อะไรจากกฎหมายเพราะไม่รู้และไม่ประกาศให้รู้
  • ต้องหาทางให้ชาวบ้านรู้กฎหมายหาไม่แล้วจะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่จะถูกกดขี่

เนื้อหาปกหลัง : ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3

ใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรม
ต้องคำนึงถึงศีลธรรมจรรยาและเหตุผลด้วยข้อมูลเพิ่มเติม : ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3