ผู้นำสร้างผู้นำ

ผู้นำ ผู้ที่มีจิตวิญญาณในการสร้างคน ผู้นำ ผู้ที่มีจิตวิญญาณในการสร้างผู้นำ

Tags : ผู้นำ จิตวิทยา จิตวิทยาประยุกต์ ภาวะผู้นำ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

195.00 บาท

165.75 บาท

"คุณประหยัดไป 29.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ผู้นำสร้างผู้นำ

ผู้นำสร้างผู้นำ

Jack We Lech กล่าวไว้ในหนังสือ Winning ว่า "Before you are a leader : Success is all about growing yourself When you become a leader : Success is all about growing it hers."

นี่คือสิ่งที่อาจารย์กฤษณ์นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ การสร้างผู้นำวัยรุ่นใหม่ที่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือก บ่มเพาะ ค้นหา passion หรือแรงบันดาลใจของเขา วางเส้นทางเดินที่ยั่งยืนและวางค่านิยมที่เหมาะสมกับองค์กร กระบวนการครบถ้วนกระบวนความ

ดังนั้น วันที่ท่านสามารถเรียนลัดการเป็นผู้นำได้จากหนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างผู้นำและสร้างองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยพลังใจจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่มีมากยาวนานกว่า 20 ปี เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่ท่านไม่ควรพลาดค่ะ


คำนำ : ผู้นำสร้างผู้นำ

          ผู้นำ ผู้ที่มีจิตวิญญาณในการสร้างคน
          ผู้นำ ผู้ที่มีจิตวิญญาณในการสร้างผู้นำ ผู้นำที่สร้างงานที่มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน

          ผู้นำที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้
          จึงเปรียบเสมือนเพชรน้ำเอก
          แห่งวงการผู้นำ...
          ผู้สร้างคน
          ผู้นำผู้สร้างผู้นำ

          ข้าพเจ้าเป็นคนที่ "เลือก"งาน
          และข้าพเจ้า "เลือก" อยู่ตลอดเวลา
          โดยเฉพาะการเลือกอยู่ใกล้กับผู้นำ
          ที่มีคุณสมบัติและคุณธรรม

          ฟังดูอาจหยิ่งผยองพองขนอยู่ในที
          แต่ข้าพเจ้าหมายความตามนั้นจริงๆ

          ผู้นำที่ข้าพเจ้าจะยกให้เป็น 'ผู้นำ'
          ในใจได้นั้น..
          ไม่ใช่แค่ผู้นำที่ทางเราไปได้เรื่อยๆ
          หรือได้ผลลัพธ์เป็นที่ถูกใจ
          โดยไม่สนใจในวิธีการที่ถูกต้อง
           และไม่มีหัวใจที่เต็มไว้ซึ่งคุณธรรม

          อีกทั้งยังเป็นผู้นำที่เปิดใจ
          ใจที่ยึดติดเพียงหลักการของตน
          ตรรกะ เหตุผล หรือยึดองค์ความรู้เพียงด้านหนึ่งด้านใด
          แล้วเปิดใจ ขยายใจ สนับสนุน และชี้ทางให้ผู้อื่นอย่างจริงใจได้
          เช่นเดียวกัน

          "อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร"
           คือ เจ้าของคุณสมบัติที่ข้าพเจ้ากล่าวมาทั้งหมด

          สำหรับข้าพเจ้าอาจารย์ คือ จอมยุทธ์
          ที่ไม่ตั้งท่าทางเยอะแยะ
          ไม่คุยโวตั้งตนว่าฉันเท่านั้นจอมยุทธ์ผู้เดียวที่เก่งกาจ
          ....อาจารย์เพียงทำหน้าที่ไปอย่างปกติ

          แต่แท้จริง... ขับเคลื่อนด้วยทักษะและประสบการณ์อัน
ยาวนาน จนมาถึงวันแห่งการส่งต่อสาสน์ อีกหนึ่งคัมภีร์ผู้นำสร้างผู้นำ

          หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย
          และสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อได้ผลที่ดีจริง

          หนังสือที่ไม่จับผู้อ่านใส่กรอบ
          แต่เป็นหนังสือที่มีความละเอียดในข้อมูลที่ส่งเสริมจุดแข็ง
          ลดแรงต้านให้พลังจุดอ่อน

          ผู้เขียนได้ถ่ายทอดกลยุทธ์ในรูปแบบของจอมยุทธ์ผู้ที่มีเนื้อ
แท้ของการเป็นผู้นำที่ดี...เพื่อสร้างอีกผู้นำที่ดีดี

          ข้าพเจ้า ไม่อยากให้ผู้นำและผู้อ่าน
          พลาดหนังสือดีดีเล่มนี้เลย

          ด้วยหัวใจที่ขอบคุณเสมอ


 

         


สารบัญ : ผู้นำสร้างผู้นำ

  • บทนำ
  • กระหายในการนำการเปลี่ยนแปลง
  • เทคโนโลยีในการค้นหาอัจฉริยภาพ
  • 7 นิสัยในการสร้างสุขของผู้นำ
  • 9 กล้าในการปลดล็อคเมล็ดพันธ์ของผู้นำ
  • การเสริมสร้างวุฒิภาวะและความคิดแบบผู้นำ

เนื้อหาปกหลัง : ผู้นำสร้างผู้นำ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นผู้นำทีม เป็นผู้บริหารองค์กร เป็นเถ้าแก่ผู้ก่อตั้ง เป็น Star up Gen Y ก็ล้วนแต่ต้องเข้าใจกระบวนการที่ต้องสร้างผู้นำ

 Jack Welech กล่าวไว้ในหนังสือ Winning
          "Before you are a leader : Success is all about growing yourself
          When you become a leader : Success is all about growing ithers."

นี่คือสิ่งที่อาจารย์กฤษณ์นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ การสร้างผู้นำวัยรุ่นใหม่ที่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือก บ่มเพาะ ค้นหา passion หรือแรงบันดาลใจของเขา วางเส้นทางเดินที่ยั่งยืนและวางค่านิยมที่เหมาะสมกับองค์กร กระบวนการครบถ้วนกระบวนความ

ดังนั้น วันที่ท่านสามารถเรียนลัดการเป็นผู้นำได้จากหนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดยผู้ ที่มีประสบการณ์ในการสร้างผู้นำและสร้างองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยพลังใจจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่มีมากยาวนานกว่า 20 ปี เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่ท่านไม่ควรพลาดค่ะ

หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อได้ผลที่ดีจริง อาจารย์กฤษณ์ได้ถ่ายทอดกลยุทธ์ในรูปแบบของจอมยุทธ์ผู้ที่มีเนื้อแท้ของการเป็นผู้นำที่ดีข้าพเจ้าไม่อยากให้ผู้นำและผู้อ่านพลาดหนังสือดีๆเล่มนี้เลยข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้นำสร้างผู้นำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำสร้างผู้นำ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ผู้นำสร้างผู้นำ