เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

แนวทางยั่งยืนของอาชีพชาวนาไทย ต้อนรัก AEC
จำนวน :

1

100.00 บาท

95.00 บาท

"คุณประหยัดไป 5.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ


รายละเอียด : เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

ข้าวอินทรีย์... ผลิตเอง ขายเอง ไม่ง้อจำนำ ผลิตข้าวอินทรีย์ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มพูลผลผลิต


คำนำ : เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

การทำนาข้าวปลอดสารพิษ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าวสำหรับการบริโภคอย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ รักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากหรือมีโรคน้อยที่สุด

สารบัญ : เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

  • แนวทางยั่งยืนของชาวนาไทย
  • ขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์
  • พลิกผืนนาปลูกข้าวอินทรีย์ ฟื้นฟูวิถีชาวนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • หลักการผลิตข้าวอินทรีย์แนวทางอนุรักษ์-พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
  • ข้าวคุณภาพ สายพันธุ์ใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหาปกหลัง : เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture หรือ Organic Farmimg) ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็น แนะนำให้ใช้วัตถุจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรือไม่มีสารพิศตกค้างปนเปื้อนในผลิตผลในดินแล้วน้ำ ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของผลตกค้างส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เทคนิคการปลูกข้าวไทย ข้าวอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ