1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ป.2

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาในระดับชั้นนี้ได้มากพอที่นักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนสืบต่อไป

Tags : โจทย์ภาษาไทย ป.2 ภาษาไทย ป.2 แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 แบบฝึกหัดภาษาไทยและเฉลย หนังสือชุด 1000 โจทย์น่าคิด

จำนวน :

1

74.00 บาท

70.30 บาท

"คุณประหยัดไป 3.70 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ป.2

1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ป.2

หนังสือ 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ป.2 เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งที่จะให้นักเรียนได้นำไปใช้ฝึกทำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของตัวเอง หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาตามหลักศุตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการจบแล้ว  โดยผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดมีการแบ่งแนวข้อสอบออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง และทบทวนก่อนสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป


สารบัญ : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ป.2

  • พยัญชนะคืออะไร
  • หน้าที่ของพยัญชนะ
  • ไตรยางศ์
  • อักษรสูง
  • อักษรกลาง

เนื้อหาปกหลัง : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ป.2

หนังสือชุด 1000 โจทย์น่าคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย

 • 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.2
 • 1000 โจทย์น่าคิด วิทยาศาสตร์ ป.2
 • 1000 โจทย์น่าคิด สังคมศึกษา ป.2
 • 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.2


ข้อมูลเพิ่มเติม : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ป.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ป.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ป.2