การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

การเลือกใ้ช้สถิติให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์และสอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบคำถามวิจัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Tags : สถิติ คณิตศาสตร์สถิติ การใช้สถิติ สถิติในการวิจัย การทำวิจัย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • พิเศษ! ช้อปหนังสือช่วยชาติครบ 3 เล่มขึ้นไปลด15% สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
จำนวน :

1

230.00 บาท

218.50 บาท

"คุณประหยัดไป 11.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย


รายละเอียด : การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

จากประสบการณ์ในการสอนวิชาเกี่ยวกับการวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯลฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นเวลานานหลายปี คณะผู้วิจัยเรื่อง "การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์" ซึ่งได้รับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชจากฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พบว่า ผู้วิจัยไม่ค่อยจะสันทัดนัก ในการนำสถิติมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยมักจะไม่ค่อยสนใจในความถูกต้องและเหมาะสมของสถิติที่ใช้ ทั้ง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยด้วย


คำนำ : การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

ในการพิมพ์หนังสือ "การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย" ครั้งที่ 7 คณะผู้เขียนได้มีการปรับปรุง "ตารางการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย" ในบทที่ 4 ให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงการใช้ภาษาในบทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3 ให้มีความเหมาะสม และครอบถ้วนยิ่งขึ้น

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอ้างอิงอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจสถิติ และงานวิจัยได้เป็นอย่างดี คณะผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ่านทุกคน และขอต้อนรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านด้วยความขอบคุณยิ่ง

คณะผู้เขียน

กันยายน 2559


สารบัญ : การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

  • วิธีวิทยาการวิจัย
  • สถิติศาสตร์
  • ประเภทของการวิจัยกับการเลือกใช้สถิติ
  • การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย