ก้าวแรกที่เท่าเทียม

การศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กทุกคน

Tags : หนังสือแปล วรรณกรรมแปล ความเสอภาคทางการศึกษา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

195.00 บาท

185.25 บาท

"คุณประหยัดไป 9.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ก้าวแรกที่เท่าเทียม

ก้าวแรกที่เท่าเทียม

หนังสือเล่มนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักกิจกรรมด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงมาร่วมวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผย โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วนกับแนวคิดแล้วข้อเสนอของศาสตราจารย์เฮกแมน ซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยนี้ จะช่วยทำให้ผู้อ่านได้ขบคิดและตั้งคำถามเพื่อต่อยอดความคิดจากข้อมูลที่หลากหลายเหล่านั้น อันจะนำไปสู่การค้นหาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบนโยบายการศึกษาในอนาคต


คำนำ : ก้าวแรกที่เท่าเทียม

หนังสือเรื่อง ก้าวแรกที่เท่าเทียม (Giving Kids a Fair Chance) คือหนังสือเล่มเล็กที่อัดแน่นไปด้วยสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เขียน คือ ศาสตราจารย์เจมส์ เจ. เฮกแมน (James J. Heckman) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเมมโมเรียลไพรซ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (Nobel Memorial Prize in Economic) ประจำปี 2000 ก้าวแรกที่เท่าเทียม นำเสนอหลักฐานข้อมูลจากงานวิจัยที่ช่วยให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อการกำหนดนโยบายการลงทุนด้านการศึกษาการศึกษาทั่วโลกที่เคยให้ความสำคัญไปที่การลงทุนในการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาเป็นหลักและยังแสดงให้เห็นว่าทักษะทางพฤติกรรม (non-cognitive skill) ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก มีบทบาทต่อความสำเร็จในชีวิตและผลลัพธ์ทางสังคมในระดับที่ใกล้เคียงกับทักษะทางปัญญา (cognitive skill) ความเข้าใจในเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคนและนโยบายด้านการศึกษาในอนาคต ที่ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งทักษะทางปัญญาและทักษะทางพฤติกรรมอย่างสมดุลกัน นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังแสดงผลการวิจัยของศาสตราจารย์เฮกแมนที่พบว่านโนบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (effixiency) และสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม (equity) ควบคู่กันได้ ซึ่งแตกต่างจากนโยบายสาธารณะส่วนใหญ่ที่มักจะนำไปสู่การได้อย่างเสียอย่าง (trade-off) ระหว่างประสิทธิภาพกับความเสมอภาคทำให้รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งองค์การสหประชาชาติได้นำผลการวิจัยของศาสตราจารย์เฮกแมนไปกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ ในอนาคต


สารบัญ : ก้าวแรกที่เท่าเทียม

  • ให้โอกาสเด็กทุกคนเริ่มต้นอย่างเท่าเทียม
  • ข้อคิดเห็น
  • การเกื้อหนุนวงจรชีวิต

เนื้อหาปกหลัง : ก้าวแรกที่เท่าเทียม

"หากเราต้องการสร้างบุคคลที่ประสบความสำเร็จสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาส สร้างเศรษฐกิจที่มีพลวัตและสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้นเราต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายทางสังคมขนานใหญ่ โดยมุ่งเน้นการแทรกแซงช่วงปฐมวัย"

เจมส์ เจ. เฮกแมน

เจมส์ เจ. เฮกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจากมหาวิทยาลับชิคาโกได้กลั่นกรองงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ ออกมาเป็นข้อเสนอว่าด้วยนโยบายการศึกษาและความเสมอภาคที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ครูอาจารย์และผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก ๆ  ในปัจจุบัน การเกิดในสภาพแวดล้อมต่างกันนั้นส่งผลกระทบใหญ่หลวงตลอดช่างชีวิต เฮกแมนเชื่ออย่างยิ่งว่า หนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนนั้น ไม่ใช่แค่การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมแต่โอกาสนั้นต้องเริ่มขึ้นแต่ปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะปัญญารวมถึงทักษะทางสังคมและอารมณ์ข้อมูลเพิ่มเติม : ก้าวแรกที่เท่าเทียม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ก้าวแรกที่เท่าเทียม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว