การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

ผู้เขียน: ธารี หิรัญรัศมี และคณะ

สำนักพิมพ์: วิทยพัฒน์(วพ.)

หมวดหมู่: บริหาร ธุรกิจ , การเงิน การลงทุน

0 รีวิว เขียนรีวิว

161.50 บาท

190.00 บาท ประหยัด 28.50 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม

ทดสอบทำความใจบทเรียน ฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยโจทย์บัญชีเสริมประสบการณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด < แสดงน้อยลง ทดสอบทำความใจบทเรียน ฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยโจทย์บัญชีเสริมประสบการณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
 • ส่วนลด:
  ลด 15%
 • โปรโมชั่น: Naiin.com ช้อปครบ รับเลย ลดทั้งเว็บ 15%

Tags: บัญชีขั้นต้น , การบัญชี , การบริหารธุรกิจ , เสริมประสบการณ์บัญชี

161.50 บาท

190.00 บาท
190.00 บาท
ประหยัด 28.50 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com ช้อปครบ รับเลย ช้อปครบ 800 ลดเพิ่ม 3%* , ช้อปครบ 1,200 ลดเพิ่ม 5%*
จำนวนหน้า
0 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
18.5 x 26 x 1.5 CM
น้ำหนัก
0.59 KG
บาร์โค้ด
9786164240001

รายละเอียด : การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

เนื้อหาของตำรา การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ ประกอบด้วยโจทย์สำหรับเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยอิงจากตำราการบัญชีชั้นต้นจำนวน 10 บท คือเรื่อง หลักและข้อปฏิบัติทางการบัญชี วงจรบัญชี (การบันทึกรายการค้า การทำงบทดลอง) วงจรบัญชี (การวัดผลการดำเนินงาน) การปรับปรุงราบกายเมื่อสิ้นงวด การบัญชีของธุีรกิจซื้อขายสินค้า การควบคุมภานในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้าคงเหลือ บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน การบัญชีการผลิตสินค้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างกว้างขวางและฝึกทำโจทย์บัญชีหลากหลายขึ้น พร้อมทั้งเขียนอธิบายเฉลยโจทย์ทุกข้ออย่างละเอียด เข้าใจโจทย์บางข้อโดยเฉพาะในบทต้น ๆ ในส่วนเฉลยจะมีแผนภาพเชื่อมโยงการทำบัญชีเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลำดับเนื้อหาของการทำบัญชีและเฉลยคำตอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจาก การบัญชีขั้นต้น เป็นวิชาแรกที่ผู้เรียนสาขาบัญชีต้องศึกษา การเริ่มต้นด้วยความเข้าใจจะช่วยปูพื้นฐานการศึกษาวิชาบัญชีในระดับสูงต่อไป


คำนำ : การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

ตำรา การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่มนี้ มีที่มากจากตำรา การบัญชีขั้นต้นที่จัดพิมพ์โดบสำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและใช้ศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน

สำหรับการใช้ตำรา การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่มนี้ ผู้เรียนควรหัดทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน เพื่อทดสอบความเข้าใจในแต่ละข้อและเพื่อให้เกิดความชำนาญและแม่นยำจากนั้นจึงมาดูเฉลยในตำรา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำโจทย์แต่ละข้อ นอกจากโจทย์บัญชีที่เป็นภาษาไทยแล้ว ตำราเล่มนี้ยังมีโจทย์บัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปรับใช้สำหรนับการประกิบวิชาชีพในยุคที่เร้าก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


สารบัญ : การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

  หลักและข้อปฏิบัติทางการบัญชี

  วงจรบัญชี (การบันทึกรายการค้า การทำงบทดลอง) ว

  งจรบัญชี (การวัดผลการดำเนินงาน)

  การปรับปรุงราบกายเมื่อสิ้นงวด

  การบัญชีของธุีรกิจซื้อขายสินค้า

  การควบคุมภานในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้าคงเหลือ

  บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ

  งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน

  การบัญชีการผลิตสินค้า

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม


เนื้อหาปกหลัง : การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์

ตำรา การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่มนี้ประกอบด้วยโจทย์เสริมประสบการณ์วิชาการบัญชีขั้นต้น 10 บท ได้แก่ หลักและข้อปฏิบัติทางการบัญชี วงจรบัญชี (การบันทึกรายการค้า การทำงบทดลอง) วงจรบัญชี (การวัดผลการดำเนินงาน) การปรับปรุงราบกายเมื่อสิ้นงวด การบัญชีของธุีรกิจซื้อขายสินค้า การควบคุมภานในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้าคงเหลือ บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน การบัญชีการผลิตสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม

เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ เฉลยด้วยการอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมด้วยโจทย์บัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนเพื่อการเตรียมสอบ

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนวิชาการบัญชีในระดับสูงต่อไป และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบัญชี การบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการบัญชี

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading