เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4

สรุปเนื้อหาครอบคลุมทุกบท พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดมากกว่า 600 ข้อ

Tags : ข้อสอบวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม 4 เตรียมสอบวิทยาศาสตร์

จำนวน :

1

95.00 บาท

90.25 บาท

"คุณประหยัดไป 4.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4

เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4

สรุปเนื้อหาครอบคลุมทุกบท พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดมากกว่า 600 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนนและสอบปลายภาคตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่มนี้เป็นการสรุปเนื้่อหาใจความสำคัญ พร้อมแบบฝึกทบทวนเตรียมสอบทุกหน่วยการเรียนรู้ และเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้กระบวนการคิดการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ครูผู้สอนสามารถดัดแปลงแบบฝึกหัดนี้เพื่อช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียนได้อีกด้วย ซึ่งผู้เขียนจัดทำขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2551


สารบัญ : เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4

  • การดำรงชีวิตของพืช
  • การตอบสนองของสัตว์
  • ดินในท้องถิ่นของเรา
  • พลังงานแสง
  • ระบบสุริยะ

เนื้อหาปกหลัง : เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4

ทบทวนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. การดำรงชีวิตของพืช
 2. การตอบสนองของสัตว์
 3. ดินในท้องถิ่นของเรา
 4. พลังงานแสง
 5. ระบบสุริยะ


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4

การประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก่อนจะก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางมักเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย ส่งผ่านสู่กระบวนการวางแผน ตามมาด้วยการลงมือปฏิบัติ ปิดท้ายด้วยการวัดผลเมื่อผลที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ย่อมหมายถึงเป้าหมายครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับการที่พ่อแม่ผู้ปกครองวางเป้าหมายให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนเก่งและคนดีของสังคม นอกเหนือจากความรักความอบอุ่นที่มอบให้แก่เด็กแล้ว การมอบการศึกษาที่ดีนับเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเด็กวัยอนุบาลจนถึงประถมศึกษา เพราะจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต เสริมพัฒนาการทุกด้านให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าในตัวเอง และมีพลังสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสังคม

หนังสือนับว่าเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญของการศึกษา ซึ่งทางสำนักพิมพ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ อาทิ ความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา (สำคัญมาก รูปเล่มและภาพประกอบสวยงามเหมาะสมตามวัยเด็ก คุณภาพวัสดุที่ใช้เป็นต้น เพราะเรามั่นใจว่า หนังสือที่ดีหนึ่งเล่มไม่สามารถวัดด้วยมูลค่าของเงินตรา แต่สิ่งนี้คือมูลค่าทางจิตใจ ที่เรามีโอกาสเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการสร้างรากฐานทางปัญญาให้กับประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

ด้วยรักและปรารถนาดี

สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนดฺคิดส์

 ข้อมูลเพิ่มเติม : เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4