สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3

สรุปเนื้อหาเข้มข้น ครบครันสำหรับเตรียมสอบโอเน็ต การสอบเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียน และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายหรือการสอบแข่งขันต่าง ๆ

Tags : สังคมศึกษา วิชาสังคม ม.ต้น สรุปเข้มสังคม ม.ต้น แบบฝึกหัดสังคมศึกษา

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

199.00 บาท

189.05 บาท

"คุณประหยัดไป 9.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3

สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ม.1-2-3

สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จะช่วยให้น้อง ๆ มีความรู้เข้าใจว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไรการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและกาลเวลา ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้การดำเนินชีวิต การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

 • เตรียมสอบ O-NET ม.3
 • เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำของประเทศ
 • เตรียมสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ระดับ ม.1,ม.2 และ ม.3
 • ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 


คำนำ : สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3

หนังสือวิเคราะห์โอเน็ตระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้สรุปเนื้อาหาสำคัญจากข้อสอบที่เกี่ยวกับการสอบโอเน็ตที่เคยออกข้อสอบเป็นประจำตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน ครอบคลุม 5 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยสาระพระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์

คณะอาจารย์เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือวิเคราะห์โอเน็ต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเล่มนี้ มีความตรงประเด็นชัดเจนมีความเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อนักเรียนในระดัีบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 ทุกท่าน

ด้วยความปรารถนาดี

อาจารย์วรวิทย์ จันทร์วงษ์

อาจารย์ประสันตา โสมอินทร์

 

 


สารบัญ : สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3

  • ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
  • เศรษฐศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์

   รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3