ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ

งานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ หลากหลายรูปแบบ วิธีทำง่าย ๆ

Tags : งานประดิษฐ์ งาน DIY การสร้างผลงานจากวัสดุธรรมชาติ การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

70.00 บาท

59.50 บาท

"คุณประหยัดไป 10.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ

ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ

หนังสือ "ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ" เป็นทางเลือกหนึ่งของการทำกิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งภายในเล่มได้ออกแบบรวบรวมรูปแบบงานไว้มากกว่า 28 แบบ โดยเน้นวิธีการประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ เด็ก นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ  ได้ฝึกปฏิบัติตามได้เนื่องจากมีขั้นตอนการประดิษฐ์อธิบายพร้อมภาพประกอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ และสามารถออกแบบต่อยอดเป็นชิ้นงานในแบบอื่น ๆ ได้อีก ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย


คำนำ : ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ

วัสดุธรรมชาติสามารถที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่งได้ ถือว่าเป็นการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแทนการใช้พลาสติดหรือวัสดุที่ย่อยสลายยากในรูปแบบอื่น โดยอาศัยวิธีการทางศิลปะในเรื่องการออกแบบ เพื่อให้รูปแบบของงานที่ออกมามีความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยที่คงทน

วัสดุธรรมชาติ หมายถึง วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งจากสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตและเรานำมาใช้ประโยชน์โดยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมไม่มากนัก วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติมีอยู่มากมายหลายชนิด เช่น รังไหม ไม้ไผ่ ไม้ฉำฉา หวาย ผักตบชวา ใบไม้ต่าง ๆ หรือผลของต้นไหม เช่น ลูกสน ลูกตะแบก ลูกยาง ซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่งได้ เพื่อความสวยงามหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้รู้จักนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณเฉลิมพร ใจทอง และ คุณสรวง ะวงศรี ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหนังสือเล่มนี้

จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง

กีรติญา สอนเนย


สารบัญ : ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ

  • รู้จักวัสดุธรรมชาติ
  • วัสดุ-อุปกรณ์
  • ดอกบัวรังไหม
  • องุ้นลูกตะแบก
  • การ์ดอกหญ้า
  • ไก่รังไหม
  • นกกระจอกเทศลูกสน
  • ไฮเดรนเยียลูกตะแบก

   ข้อมูลเพิ่มเติม : ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ไอเดียดีๆ จากวัสดุธรรมชาติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว