ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย กลุ่มคำ (วลี) และประโยค สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ความคิดที่ได้จากการเรียนรู้นั้นไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

Tags : ภาษาไทย กลุ่มคำ วลี หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

39.00 บาท

37.05 บาท

"คุณประหยัดไป 1.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย กลุ่มคำ (วลี) และประโยค สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย กลุ่มคำ (วลี) และประโยค สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งสอบให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและเข้าใจลักษณะของภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สื่อความคิด ความรู้สึก และจินตนาการได้ตามศักยภาพ รู้จักที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผลและรักการอ่าน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นชาติ ความเป้นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถนำความรู้ ความคิดที่ได้จาการเรียนรู้นั้นไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอนจนพัฒนาค่านิขมและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคมไทยต่อไป


สารบัญ : ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย กลุ่มคำ (วลี) และประโยค สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • กลุ่มคำ (วลี) และประโยค
  • ประโยคความเดียว
  • ประโยคความรวม
  • ประโยคความซ้อน
  • ประโยคความซ้อนยิ่งขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม : ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย กลุ่มคำ (วลี) และประโยค สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย กลุ่มคำ (วลี) และประโยค สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว