1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.2

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Tags : คณิตศาสตร์ ป.2 โจทย์คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

100.00 บาท

95.00 บาท

"คุณประหยัดไป 5.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.2

1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.2

ผู้เขียนมุ่งที่จะให้นักเรียนได้นำไปใช้ฝึกทำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของตัวเอง หลังจากได้เรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจบแล้ว โดยผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแบบฝึกออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่องโดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก นักเรียนจะได้ฝึกทำและเรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหาและการคำนวณหาคำตอบในโจทย์ได้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่ว และรวดเร็วพร้อมมีเฉลยคำตอบไว้อย่างครบถ้วน


สารบัญ : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.2

  • การบอกจำนวน การอ่าน และการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
  • การนับ การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวนนับ
  • การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวน
  • หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
  • การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  • จำนวนคู่ จำนวนคี่
  • การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 1,000
  • การเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000


ข้อมูลเพิ่มเติม : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว