ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหาเข้มข้น และวิเคราะห์แนวข้อสอบแบบตรงจุด เฉลยละเอียด มีคำบรรยาชัดเจน เขัาใจง่ายทุกข้อ

Tags : สอบ GAT GAT ภาษาอังกฤษ สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ

GAT ENGLISH ย่อมาจาก General Aptitude Test-English เป็นการทดสอบความถนัดทั่วไปที่ใช้วัดความพร้อมของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้านความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยผ่านระบบแอดมิชชันทุกคนจำเป็นต้องเข้าสอบ GAT ภาษาอังกฤษนี้ GAT ภาษาอังกฤษมีการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประกอบด้วยทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ คำศัพท์ โครงสร้างและการเขียน ความเข้าใจในการอ่าน รวมทั้งการพูดและการสนทนา โดยทักษะในแต่ละด้านจะมีข้อที่มีความยากง่ายปะปนกัน มีทั้งที่นักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และทักษะที่นักเรียนจำเป็นต้องประยุกต์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนร่วมกับความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น ข่าว เหตุการณ์สำคัญ ภาพยนตร์ เรื่องสั้น และบทความทางวิชาการ หนังสือทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษเล่มนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจทักษะสำคัญที่ควรรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้โดยง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งทักษะที่ประยุกต์จากความรู้นอกห้องเรียนสอดแทรกในตัวอย่างที่มีอยู่ในทุกหัวข้อของหนังสือเล่มนี้ และนักเรียนยังจะได้ฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดในทักษะแต่ละด้านเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจอย่างท่องแท้ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบที่มีลักษณะและความยากใกล้เคียงกัยข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษที่นักเรียนจะได้สอบจริงพร้อมทั้งมีคะอธิบายโดยละเอียดที่ทำให้นักเรียนสามารถใช้เพื่อเป็นการทบทวน ตลอดจนเสริมจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนหลังจากที่ได้อ่านเนื้อหาในหนื่งสือเล่มนี้


สารบัญ : ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ

  • Word Analysis
  • Meaning in Context
  • Meaning Recognition
  • Parts of Speech
  • Sentences
  • Tendsen
  • Error Identification

เนื้อหาปกหลัง : ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-6 เพื่อใช้สอบทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (GAT ภาษาอังกฤษ) โดยเฉพาะพร้อมสอนวิเคราะห์แนวข้อสอบต่างๆ อย่างตรงจุด ได้แก่ Grammar, Vocabulary, Conversation และ Error


ข้อมูลเพิ่มเติม : ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว