เกิดครั้งพุทธกาล

ตามรอยพุทธประวัติภาคพิเศษ

Tags : พุทธประวัติ ศาสนาพุทธ ประวัติศาสตร์ สารคดี

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

400.00 บาท

340.00 บาท

"คุณประหยัดไป 60.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เกิดครั้งพุทธกาล

เกิดครั้งพุทธกาล

เกิดครั้งพุทธกาล เป็นเรื่องขยายความบางตอนที่กล่าวไว้ใน ตามรอยพุทธประวัติ ให้พิสดารชัดเจนยิ่งขึ้น และเก็บเหตุการณ์และพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดา ที่ทำให้พระศาสนาเจริญมั่นคงขึ้นก็มี ที่ทำให้เกิดความแตกแยกมัวหมองก็มี ได้พยายามหารายละเอียดมาเรียบเรียงไว้ คิดว่าผู้อ่านก็ย่อมจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน..."

ผู้อ่านประวัติพระพุทธศาสนาหรือพุทธประวัติย่อพบพระนามพระเจ้าปเสนทิ (ปะ-เส-นะ-ทิ) บางแห่งเขียนปัสเสนทิก็มี พระองค์เป็นกษัตริย์ที่น่าสนใจพระองค์หนึ่ง แต่น่าเสียดายที่หาพระราชประวัติที่สมบูรณ์จากหนังสือพุทธประวัติไม่ได้ ทำให้ผู้อ่านส่วนมากไม่รู้จัก ผู้เขียนพยายามค้นหาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนา ก็ได้ความจากพระไตรปิฎกบ้าง จากพระคัมภีร์ต่าง ๆ จากนิบาตชาดก พอได้ความแบบกระท่อนกระแท่น เก็บความมาเรียบเรียงพอเป็นความรู้เบื้องต้น

 


สารบัญ : เกิดครั้งพุทธกาล

  • พระเจ้าปเสนทิโกศล
  • ถวายน้ำอัฐบาน
  • พระยางมัลลิกาเทวี
  • ทรงพระสุบิน
  • นางสาวภขัตติยา
  • พันธุลเสนาบดี
  • องคุลิมาล

   


เนื้อหาปกหลัง : เกิดครั้งพุทธกาล

"...เมื่อเขียนเรื่อง ตามรอบพุทธประวัติ ผู้เขียนตั้งความปรารถนาไว้แต่เพียงว่าจะค้นหาเรื่องที่ขาดหายไปหรือกล่าวไว้ไม่จบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรืออธิบายความในพุทธประวัติให้ชัดเจนขึ้น เผอิญโชคดีเมื่อพิมพ์ออกมามีคนชื่นชอบ ทำให้เกิดกำลังใจ จึงได้เขียน เกิดครั้งพุทธกาล เล่มนี้ขึ้นเป็นเรื่องขยายความบางตอนที่กล่าวไว้ใน ตามรอยพุทธประวัติ ให้พิสดารชัดเจนยิ่งขึ้น และเก็บเหตุการณ์และพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดา ที่ทำให้พระศาสนาเจริญมั่นคงขึ้นก็มี ที่ทำให้เกิดความแตกแยกมัวหมองก็มี ได้พยายามหารายละเอียดมาเรียบเรียงไว้ คิดว่าผู้อ่านก็ย่อมจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน..."

 รีวิวโดยนักเขียน : เกิดครั้งพุทธกาล

เมื่อเขียนเรื่อง ตามรอยพุทธประวัติ ผู้เขียนตั้งความปรารถนาไว้แต่เพียวว่าจะค้นหาเรื่องขาดหายไป หรือกล่าวไว้ไม่จบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรืออธิบายความในพุทธประวัติให้ชัดเจนขึ้น แต่เป็นคราวเคราะห์เวลาที่เขียนประจวบกับเวลาที่สุขภาพทรุด ทำให้การค้นหาหลักฐานเป็นไปด้วยความยากลำบาก จนเกรงไปว่าจะเขียนไม่จบ ฉะนั้นในบางเรื่องบางตอนได้เขียนแบบสรุปย่อพอให้เรื่องดำเนินต่อไปอีกสักเล็กน้อย และมีกำลังเขียนได้ ก็จะเขียนต่อให้สมบูรณ์ตามทีคิดไว้เผอิญโชคดีเมื่อพิมพ์ออกมามีคนชื่นชอบ ทำให้เกิดกำลังใจ จึงได้เขียน เกิดครั้งพุทธกาล เล่มนี้ขึ้น

เรื่องเกิดครั้งพุทธกาล เป็นเรื่องขยายความบางตอนที่กล่าวไว้ใน ตามรอยพุทธประวัติให้พิสดารชัดเจนยิ่งขึ้น และเก็บเหตุการณ์และพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาเีกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดา ที่ทำให้พระศาสนาเจริญมั่นคงขึ้นก็มี ที่ทำให้เกิดความแตกแยกมัวหมองก็มี ได้พยายามหารายละเอียดมาเรียบเรียงไว้ เช่นเดียวกับการเขียน ตามรอบพุทธประวัติ ฉะนั้นจึงคิดว่าผู้อ่านย่อมจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เกิดครั้งพุทธกาล

ชำระประวัติของบางบุคคลที่หาอ่านเรื่องราวที่ต่อเรื่องราวที่ต่อเนื่องได้ยาก เช่น พระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าปเสนทิโกศล พระเทวทัต บางเหตุการณ์ที่มาจากคนละแหล่งข้อมูลแล้วมีความขัดแย้ง ผู้เขียนก็ได้ทำการเทียบเคียงความต่างนั้นให้ผู้อ่านได้สังเกตและพิจารณา

เนื่องจากการสืบค้นจากแหล่งต่าง ๆ จำนวนมาก ทำให้มีชื่อเฉพาะอย่างชื่อบุคคลหรือชื่อสถานที่มีการสะกดคลาดเคลื่อนกันไปบ้าง ซึ่งผู้เขียนได้มีการอธิบายกำกับ หรือในกรณียังไม่ได้ผลสรุป ก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ทำให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่จะสืบค้นเรื่องราวต่อไปภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ตามรอบพุทธประวัติ กับ เกิดครั้งพุทธกาล ไม่ได้เป็นหนังสือเล่มต่อที่ต้องอ่านต่อเนื่องเรียงลำดับ สามารถอ่านเล่มไหนก่อนหลังก็ได้ หรือหากอ่านควบคุ่กันทั้งสองเล่ม ก็จะทำให้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและเหตุการณ์แวดล้อมได้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น

พิมพ์คำสำนักพิมพ์

 ข้อมูลเพิ่มเติม : เกิดครั้งพุทธกาล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เกิดครั้งพุทธกาล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว