พุทธศิลป์ 2 มรรค ทางที่ต้องเดิน

คำสอนที่ไม่หลงทิศหลงทาง เป็นมรรคาที่ต้องเดินตาม

Tags : หนังสือธรรมะ ธรรมะ ธรรมะประยุกต์ ศาสนาพุทธ หนังสือชุดพุทธศิลป์

จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พุทธศิลป์ 2 มรรค ทางที่ต้องเดิน

พุทธศิลป์ 2 มรรค ทางที่ต้องเดิน

ภัยอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการเดินทางผิดที่นำพาชีวิตสู่ทุคติภูมิในอนาคต ด้วยการได้เริ่มต้นเดินตามรอยธรรมของพระพุทธองค์ตั้งแต่บัดนี้ สุคดีและพระนิพพานในเบื้องหน้าย่อมหวังได้ อันเป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่พึงจะได้รับขณะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนา

 


เนื้อหาปกหลัง : พุทธศิลป์ 2 มรรค ทางที่ต้องเดิน

มนุษย์เกิดมาด้วยเหตุและปัจจัยแล้วดำรงอยู่ตามอัตภาพ ดำเนินไปตามเหตุปัจจัย แสวงหสความสุข หลีกหนีความทุหข์ซึ่งมีเหตุปัจจัยที่ต่างกัน เมื่อวาระสุดท้ายมาถึงก็ตายจากไปโดยที่ยังไม่ได้คำตอบว่าเกิดมาทำไม

การเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพระุพุทธศาสนาจึงมีคุณค่าที่จะได้รู้ธรรมชาติของสรระชีวิตที่ต้องเสียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นสังสารวัฏ ตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มีเป็นได้อยู่ในภพภูมิต่างๆ นั้น

ในภพทั้งสามแห่งสังสารวัฏย่อมมีโซ่ตรวนร้อนรัดเราทั้งหลายไว้ ผู้ที่คำนึงถึงภยันตรายแล้วปรารถยาจะปลดปล่อยโซ่ตราวนคือเหตุปัจจับที่ปรุงแต่งให้เป็นในภพภูมิต่างๆ นั่นออกไป จะต้องพากเพัยรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์จึงจะแน่ใจได้ว่ากำลังเดินไปตามมรรคาแห่งความวิมุตติหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ

 ข้อมูลเพิ่มเติม : พุทธศิลป์ 2 มรรค ทางที่ต้องเดิน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พุทธศิลป์ 2 มรรค ทางที่ต้องเดิน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พุทธศิลป์ 2 มรรค ทางที่ต้องเดิน