เพื่อชีวิตที่ดี เล่ม 2

ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเป็นชีวิตที่ดีที่สุดศีลธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุด

Tags : หนังสือธรรมะ ธรรมะ ศาสนาพุทธ หลักธรรมคำสอน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

115.00 บาท

109.25 บาท

"คุณประหยัดไป 5.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เพื่อชีวิตที่ดี เล่ม 2

เพื่อชีวิตที่ดี เล่ม 2

ข้าพเจ้าเคยพูดเสมอว่าถ้าคนไทยดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วคนไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ยุ่งยากลำบากอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ พวกเราจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานเกินความจำเป็นมีสุภาษิตทางจริยศาสตร์รับรองความจริงข้อนี้ไว้ว่า "ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเป็นชีวิตที่ดีที่สุดศีลธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุด

(The simplest life is the best life Morality is the best way of life.)"

 


สารบัญ : เพื่อชีวิตที่ดี เล่ม 2

  • แสงหิ่งห้อนในราตรี (คู่มือชีวิตอันทุรพล)
  • มิตรแท้มิตรเทียม
  • สมชีวธรรม ๔
  • ความสุขใจ
  • ความดีและอานุภาพแห่งความดี
  • คุณภาพแห่งชีวิต
  • ชีวิตและความตาย
  • การสร้างคุณภาพชีวิตและการงานที่ดี
  • ภาคผนวก

เนื้อหาปกหลัง : เพื่อชีวิตที่ดี เล่ม 2

ขอให้ตระหนักไว้เสมอว่าในสิ่งที่เีรารู้สึกว่าเลวร้ายนั้นยังมีสิ่งเลวร้ายกว่านั้นอีก แต่เรายังไม่ได้พบในสิ่งที่เรารู้สึกกว่าดีแล้ว ก็ยังมีสิ่งที่ดีกว่า แต่เรายังไม่ได้พบเช่นเดียวกัน ความตระหนักเช่นนี้ทำให้เรามีกำลังใจในการจะต่อสู้กับความทุกข์และแสวงหาสิ่งที่ดีกว่ายิ่งๆ ขึ้นไปไม่ติดตันอยู่ในคุณงามความดีเพียงเล็กๆ น้อย

รีวิวโดยนักเขียน : เพื่อชีวิตที่ดี เล่ม 2

ชีวิตของเราแต่ละคนกว่าจะดีได้ต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนให้ชีวิตของเรามีประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรค ทำให้ฉลาดขึ้นและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นโรงเรียนโลกก็เหมือนโรงเรียนสามัญ คือเราจะต้องตอบข้อสอบมากมายจนกว่าจะผ่านชั้นเรียนแต่ละชิ้นขึ้นไปได้

ชาวพุทธมีหลายระดับ ที่อยู่ในระดับอนุบาลก็มี ระดับประถามก็มี ระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษาก็มี ที่จบปริญญาแล้วก็มีอยู่บ้างแต่น้อย ชาวพุทธส่วนใหญ่จึงว่ายวนอยู่ในห้วงทุกข์อย่างน่าสงสารเพียงแต่จะเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจ ไม่เดือนร้อนในเรื่องความเป็นอยู่ ก็หาได้อยากเสียแล้ว จึงหาความสุขได้ยาก

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "คฤหัสถ์จะมีความสุขในเบื้องต้นได้ก็เพราะมีความสุข ๔ อย่างคือ

๑.ความสุขเิกิดจาดการมีทรัพย์พอจับจ่ายใช้สอย

๒.ความสุขจากการใช้จ่ายทรพย์ให้เป็นประโยชน์

๓.ความสุขจากความไม่เป็นหนี้

๔.ความสุขจากการงานที่ไม่มีโทษ"ข้อมูลเพิ่มเติม : เพื่อชีวิตที่ดี เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เพื่อชีวิตที่ดี เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

ลด 10%

255.00

229.50 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว