ชุดเข้าพรรษาอิ่มบุญ 1

รวมบทสวดมนต์สำหรับชาวพุทธ ฉบับสมบูรณ์

Tags : หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ ศาสนาพุทธ ธรรมะ สวดมนต์ ศาสนา ความเชื่อ

จำนวน :

1

99.00 บาท

94.05 บาท

"คุณประหยัดไป 4.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ชุดเข้าพรรษาอิ่มบุญ 1

เข้าพรรษาอิ่มบุญ 1

รวมบทสวดมนต์แปลทำวัตรเช้า - เย็น บทสวดพระปริตร เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน บทสวดชัยมงคลคาถา พระชิยบัญรคาถา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก คาถาอุปปาตะสันติ และบทสวดต่างๆ ที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกพระชินบัญชราคาถา บทสวดพระปริตร ทั้งเจ็ดตำนาน และสิบสองตำนานบทสรรเสริญพระรัตนตรัย (อิติปิโส) และคาถาอุปปาตะสันติ เป็นต้น กล่าวคือ เป็นบทสวดที่เที่ยงตรงคงเส้นคงวา ให้ผลเสมอกันหมดและเป็นคุฯกับผู้สวดอย่างเดียว ไม่มีโทษรวมทั้งทรวไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ปลอดภัยเสมอผู้สวดจะอธิษฐานอย่างไร ขอให้ไม่ผลศีลธรรม และไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยอาศัยบารมี และสัจอธิษฐานของผู้สวดก็จะให้ผลตามความปรารถนานั้น


คำนำ : ชุดเข้าพรรษาอิ่มบุญ 1

การสวดมนต์ถือเป็นประเพณีที่สือทอดติดต่อกันมาช้านานของชาวพุทธทั้งหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ พร้อมทั้งแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งการเจริญจิตเมตตาภาวนานี้ จัดว่าเป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนา อันถือเป็นแก่นสารแท้จริงของพระพุทธศาสนาดังคำพังเพยว่า "สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน"

การสวดมนต์จะเกิดอานิสงค์และพลานุภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่น ความศรัทธามในบทสวด ประกับความตั้งใจจริงของผู้สวดเป็นสำคัญ รวมทั้งผู้สวดจะต้องไม่มีมิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดว่าพรรมและผลกรรมไม่มี และไม่ให้ผล

คณะผู้จัดทำ


สารบัญ : ชุดเข้าพรรษาอิ่มบุญ 1

  • บทสวดทำวัตรเช้า
  • บทสวดทำวัตรเย็น
  • บทสวดมนต์พิเศษทำวัตรเช้า - เย็น
  • บทสวดมนต์พิเศษ
  • บทสวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร และบทสวดพระปริตร

   


เนื้อหาปกหลัง : ชุดเข้าพรรษาอิ่มบุญ 1

หนังสือรวมบทสวดมนต์เล่มนี้ ได้รวบรวมบทสวดมนต์สำคัญต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วย รวมทั้งบทสวดมนต์ที่บูรพาจารย์กล่าวว่า เป็นบทสวดที่บันดาลผลเป็นสามัญผล อาทิ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกพระชินบัญชราคาถา บทสวดพระปริตร ทั้งเจ็ดตำนาน และสิบสองตำนานบทสรรเสริญพระรัตนตรัย (อิติปิโส) และคาถาอุปปาตะสันติ เป็นต้น กล่าวคือ เป็นบทสวดที่เที่ยงตรงคงเส้นคงวา ให้ผลเสมอกันหมดและเป็นคุฯกับผู้สวดอย่างเดียว ไม่มีโทษรวมทั้งทรวไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ปลอดภัยเสมอผู้สวดจะอธิษฐานอย่างไร ขอให้ไม่ผลศีลธรรม และไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยอาศัยบารมี และสัจอธิษฐานของผู้สวดก็จะให้ผลตามความปรารถนานั้นข้อมูลเพิ่มเติม : ชุดเข้าพรรษาอิ่มบุญ 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชุดเข้าพรรษาอิ่มบุญ 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ชุดเข้าพรรษาอิ่มบุญ 1