พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5

เป็นเสมือนสารานุกรม ที่เพียบพร้อมด้วยข้อมูลทั้งเนื้อหาและภาพถ่าย

Tags : ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

590.00 บาท

560.50 บาท

"คุณประหยัดไป 29.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5

พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5 (ปกใหม่)

นำเสนอพระราชประวัติของพระภรรยาเจ้าทั้ง ๙ พระองค์และพระราชโอรสพระราชธิดาชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง ๒๗ พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเรียงเหตุการณ์ไปตามลำดับปีในรัชกาลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๕ เมื่อทรงมีพระภรรยาเจ้าพระองค์แรก ไปจนสิ้นรัชกาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งมีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่สำคัญที่คนไทยควรจะได้ศึกษาและทราบ อาทิเช่น การทิวงคตจากเรือพระที่นั่งล่มของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (สมเด็จพระนางเรือล่ม), การสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา(สมเด็จย่าในรัชกาลที่ ๙) ขึ้นเป็นพระอัครมเหสี, การสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย, การสวรรคตของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, การสถาปนาสมเด็จเจ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖) ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่สองของไทย, การสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๖ และ ๗) ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของไทย และการสถาปนาเจ้าดารารัศมี (เจ้าหญิงเมืองประเทศราช) ขึ้นเป็นพระราชชายา ดำรงพระอิสสริยยศเจ้านายแห่งราชวงศ์จักรี


สารบัญ : พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5

  • อธิบายว่าด้วยเรื่องพระภรรยาเจ้า
  • อธิบายว่าด้วยเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้า
  • พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • พระภรรยาเจ้าพระองค์แรก พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี
  • พระภรรยาเจ้าองค์ที่สอง หม่อมเจ้าปิ๋ว
  • พระภรรยาเจ้าองค์ที่สาม หม่อมเจ้าบัว

เนื้อหาปกหลัง : พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5

การที่หนังสือแนวประวัติศาสตร์จะมีจำนวนครั้งในการพิมพ์เกินไปกว่าครั้งแรกนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายในตลาดหนังสือเมือวไทย ทว่า นับแต่ปลายปี 2546 มาจนถึงสิ้นปี 2552 พระภรรยาเจ้า และสมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ 5 ของนายแพทย์จิรวัฒน์ อุตตมะกุล ก้ได้รับการพิมพ์มาแล้วถึง 5 ครั้ง หากยังไม่พอ ก็ต้องเพิ่มเติมด้วยว่า ชื่อหนังสือเล่มนี้ยังมีปรากฏในบรรณนุกรม ของ จุฬาลงกรณ์ราชสันติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดา พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ ฉบับพิม์พคัรั้งหลังสุดด้วย ความโดดเด่นของหนังสือ พระภรรยาเจ้า และสมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ 5 ก็คือการค้นคว้าอย่างถี่ถ้วนของผู้เขียน โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแก่ข้อมูลร่วมสมัยทั้งนี้คุณหมอจิรวัฒน์ จะเรียงเหตุการณ๋ไปตามลำดับปีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2415 เมื่อทรงมีพระภรรยาเจ้าพระองค์แรก ไปจนสิ้นรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2453 รายละเอียดทุกอย่าง ทั้งเหตุการณ์การประสูติ การสิ้นพระชนม์ งานพระเมรุ การเฉลิมพระยศ หรือแม้แต่ข้อปลีกย่อย เช่น ตัวสะกดการันต์ของแต่ละพระนาม ล้วนถูกรวบรวมไว้ด้วยความอุตสาหะ ชนิดที่คัดเอกสารต้นฉบับ ทั้งเอกสารโบราณจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ บันทึกส่วนพระองค์ จดหมายเหตุโหร จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในรัชกาลที่ 5 และราชกิจจานุเบกษา ตรงตามตัวสะกดเดิมมาไว้ให้ผู้อ่านได้เห็นเป็นหลักฐาน และในหลายกรณี ต้องถือว่าเป็น "การค้นพบครั้งแรก" ด้วยซ้ำ อีกนัยหนึ่ง พระภรรยาเจ้า และสมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ 5 จึงเป็นเสมือนสารานุกรม เนื่องด้วยพระมเหสีเทวีและพระโอรสธิดาในชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าในยุครัชกาลที่ 5 ที่เพียบพร้อมด้วยข้อมูล ทั้งเนื้อหา และภาพถ่าย ที่ผู้เขียนให้รายละเอียดที่มาของภาพทุกภาพไว้อย่างน่านับถือ ผู้สนใจในเรื่องเจ้าๆ นายๆ ย่อมมิอาจปล่อยให้ตู้หนังสือเปล่าดายไร้เอกสารสำคัญเยืยงนี้ไปได้ทีเดียว

 ข้อมูลเพิ่มเติม : พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว