รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์

การเริ่มต้นงานออกแบบไม่ว่าประเภทใดๆ การวาดเส้นถือเป็นหัวใจสำคัญ

Tags : มัณฑนากร วาดรูป วาดเส้น ภาพลายเส้น มัณฑนศิลป์

จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์

รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์

ทักษะในการวาดเส้นนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวม ถ่ายทอดความคิด จินตนาการของนักออกเเบบ ให้ออกมาเห็นเป็นภาพ เพราะเน้นในการเริ่มต้น งานออกเเบบไม่ว่าประเภทใดๆ การวาดเส้นถือเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เเสดงออกอย่างเรียบง่ายเเละค่อยๆ พัฒนา จนมีพลัง มีอรรถประโยชน์ตามเเต่ผู้ออกเเบบกำหนด

จากหลักการ ทฤษฏีเเละข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รับรู้มาถึงความสำคัญของการวาดเส้นนั้น ลำดับต่อไปที่กล่าวถึงก็คือ ความสำคัญของการวาดเส้นที่นำไปใช้ในงานออกเเบบ ซึ่งทักษะการวาดเส้นถือเป็นหัวใจสำคัญในการถ่ายทอดความคิดริเริ่มจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นออกมาเป็นภาษาภาพ (Visual language) ที่เป็นทัศนธาตุสากล เป็นผลงานรูปธรรมในเชิงงานสอนมิติ หรือ งานนามธรรมในเชิงสัญญะ สามารถสื่อสารได้ในระดับความเข้าใจที่เรียบง่าย

 


คำนำ : รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์

รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์

หนังสือรวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์เล่มที่ถืออยู่ในมือท่านผู้อ่านเล่มนี้ เป็นเทคนิคในการวาดเส้นของสาขาวิชาต่างๆในคณะฯ ที่มีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา ได้เเก่ วาดเส้นเพื่อการออกเเบบภายใน วาดเส้นเพื่อการออกเเบบนิเทศศิลป์ วาดเส้นเพื่อการออกเเบบผลิตภัณฑ์ วาดเส้นกับงานเครื่องเคลือบดินเผา วาดเส้นเพื่องานออกเเบบประยุกตศิลป์ วาดเส้นเครื่องประดับ เเละวาดเส้นเเฟชั่น โดยมี เทคนิควิธีการในการฝึกฝนทักาะการเขียนด้วยมือจากดินสอหรือปากกา ที่ให้คุณค่าทางสุนทรียภาพในเเต่ละสาขาที่สั่งสมมานาน จากเหล่าบรรดาอาจารย์เเละลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสู่เวลาไม่น้อยกว่า 55 ปี ของการก่อตั้งคณะ มัณฑนศิลป์ ที่เริ่มต้นจากอดีตจนถึงล่าสุดในสาขาปัจจุบัน

ฉะนั้นจึงเชื่อได้ว่า ฝีมือเเละทักษะของการวาดเส้นเเละคำอธิบายที่มีปรากฏให้เห็นอยู่อย่างหลากหลายในหนังสือเล่มนี้มีรูปเเบบวิธีการ อันนำมาซึ่งการฝึกมือ ในการเริ่มต้นเขียนรูปเเต่ละลักษณะวิธีการ เเละเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่มีใจรักในการวาดเส้น

รองศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์

ผู้ริเริ่มโครงการจัดการความรู้ศิลปะเเละการออกเเบบฯ


สารบัญ : รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์

  • พลังเเห่งการวาดเส้นมัณฑนศิลป์
  • ความสำคัญของการวาดเส้น ในงานออกเเบบ
  • การวาดเส้นเพื่อการออกเเบบนิเทศศิลป์
  • การวาดเส้นเพื่อการออกเเบบผลิตภัณฑ์
  • วาดเส้นเพื่อการออกเเบบประยุกต์ศิลป์
  • การวาดเส้นกับงานเครื่องเคลือบดินเผา
  • การวาดเส้นเครื่องประดับ
  • วาดเส้นเเฟชั่น
  • ผลงานอาจารย์


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์

รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์

หนังสือ "รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์" จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการวาดเส้นด้วยมือเปล่า ต่อทั้งการปฏิบัติงานวิชาชีพ การบันทึกเพื่อศึกษาหรือเก็บความประทับใจ หรือบันทึกความคิดในการออกเเบบ การสร้างสรรค์  ศิลปกรรม การสื่อสารให้กับลูกค้า เจ้าของงานเเละผู้ร่วมงาน ดังปรากฏในคำชี้เเนะของคณาจารย์ที่กรุณาเขียนบทความตีพิมพืในเล่มนี้ ทั้งยังได้เห็นตัวอย่างงานของผู้สอนหลายท่านในทุกสาขาที่ศึกษาในคณะมัณฑนสิลป์ ซึ่งคณาจารย์ของเราไม่เพียงเเต่มีความรอบรู้ทางวิชาการเเต่ยังเป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขา วิชาชีพที่ทำการสอนด้วย จึงหวังว่าการจัดทำหนังสือเล่มนี้จะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของคณะทุกประการ

สุดท้ายขอขอบคุณสาสตราจารย์พิษณุ สุภมิต ที่กรุณาอ่านพิจารณาต้นฉบับเเละให้คำเเนะนำเเก่คณะผู้จัดทำเพื่อปรับปรุงต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์