ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Tags : ภาษีอาการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

จำนวน :

1

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559

รัฐบาลในปัจจุบันมีหน้าที่หลายประการในการทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข นอกจากหน้าที่ในการรักษาความสงบภายในประเทศ และป้องกันประเทศจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูแล้วยังมีหน้าที่ในด้านการจัดการดูแลส่งเสริมการสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม การสื่อสารการพลังงาน และการพาณิชย์อื่นๆ อีกด้วย การดำเนินกิจการของรัฐบาลดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่าต้องมีค่าใช้จ่าย รัฐบาลจึงจำเป็นต้องหารายได้เพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายนั้น รายได้ของรัฐบาลได้มาจากหลายทาง เช่น จากการเก็บภาษีอากร การขายสินค้าการให้บริการ การรับบริจาค หรือความช่วยเหลือ ฯลฯ แต่ในบรรดารายได้เหล่านี้ ภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลบางครั้งรัฐบาลอาจต้องกู้ยืมเงิน หรือพิมพ์ธนบัตรด้วย


สารบัญ : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • อากรแสตมป์
  • กฏหมายการบัญชี
  • ภาษีการรับมรดก


ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559