เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี)

วัยแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคงปลอดภัยสอนลูกอย่างไรให้ปลอดภัยไร้กังวลในเวลาที่คุณแม่ไม่ได้อยู่ข้างกายลูก

Tags : การเลี้ยงดูแลลูก บทบาทพ่อแม่ เด็ก การเลี้ยงดู

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

169.00 บาท

160.55 บาท

"คุณประหยัดไป 8.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี)

เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี)

เมื่อลูกน้อยย่างเข้าขวบปีที่ 3 สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ลักษณะทางร่างกายที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากตอนก่อนหน้านี้ลูกน้อยมีรูปร่างอ้วนกลมก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นตัวสูงขึ่น โดยรวมจะเห็นว่าแขนและขายาวขึ้น เพราะเป็นช่วยวัยที่ร่างกายเปลี่ยนจากการขยายแนวนอนมาขยายแนวตั้ง นอกจากจะมีรูปร่างผอมสูงขึ้นแล้ว ลูกๆ ในวัยนี้มีร่างกายที่แข็งแรง และมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วมากขึ้นด้วย ดังนั้นเขาจึงเริ่มมีความสนใจกีฬา ชอบความสนุกสนานท้าทาย และเริ่มแสดงความต้องการของตัวเองออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลูกน้อยวัย 3-6 ปี เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง เมื่อลูกเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียน ลูกน้อยจะต้องปรับตัวในหลายเรื่องต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองในด้านต่างๆ ดังนั้นหน้าที่หลักของคุณพ่อคุณแม่ก็คือ ส่งเสริมและฝึกฝนให้ลูกพยายามช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น รับประทานอาหารเอง แต่งตัวเอง ถือของเอง ผูกเชือกรองเท้าเอง เป็นต้น

คุณพ่อคุณแม่อาจมีความวังวลบ้าง ที่ลูกจะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากที่บ้านมาเป็นที่โรงเรียน แต่ไม่ต้องห่วงเพราะเด็กวัยนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการของตนในด้านต่างๆ ได้ ลูกๆ ในวัยอนุบาลจะเริ่มสนใจสิ่งรอบข้างมากขึ้น เรียกได้ว่ามีนิสัยอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อน พูดได้มากขึ้นสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงเริ่มถามมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมคำตอบแสดงเหตุผลให้ดีเพระนับจากนี้ไปลูกๆ จะเริ่มจดจำและตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวแล้ว


คำนำ : เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี)

ลูกในวัย 3-6 ปี เป็นวัยแห่งการเรียนรู้แต่พวกเขาจะได้เข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง นั่นคือโรงเรียน หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ในตอนนี้ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการเป็นครูของลูกแล้ว แต่ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นนักโภชนาการ เป็นทัพหลังคอยดูแลเรื่ออาหาร และการส่งเสริมพัฒนาการหากเปรียบกับทีมฟุตบอลก็เหมือนเป็นกัปตันทีม โดยมีคุณครูที่โรงเรียนคอยเป็นโค้ชให้ลูกๆ นั่นเอง หน้าที่ของกัปตันทีมก็คือส่งเสริมเรื่องสุขภาพการพักผ่อน การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกๆ ของคุณพร้อมที่จะออกไปเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยังต้องอบรมเลี้ยงดูให้ลูกเป็นคนดีของสังคม โดยใช่หลักเหตุผลในการสอน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถดูได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเข้าใจวิธีการส่งเสริมพัฒนาการของลูกในด้านต่างๆ ให้สมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้ลูกพร้อมที่จะเติบโตเป็นเด็กดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

Mother Q-cute


สารบัญ : เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี)

  • อาหารที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของลูกน้อยวัย 3-6 ปี
  • ตารางช่วงเวลานอนที่เหมาะสม
  • มาตรฐานการเติบโตด้านร่างกาย
  • เรียนรู้ความฉลาดของมนุษย์และส่งเสริมให้ถูกวิธี
  • สิ่งแวดล้อมสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
  • ความสามารถตามวัย และแบบฝึกหัดปลูกฝัง ส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย

เนื้อหาปกหลัง : เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี)

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ ความฉลาดของมนุษย์และการส่งเสริมให้ถูกวิธี สิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อพัฒนาการของเด็กวัยเรียน ความสามารถตามวัย และแบบฝึกหัดปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยวัย 3-6ปี รวมท้งให้คำแนะนำในการอบรมเลี้ยงลูกน้อยตามวัย เพื่อลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ก้าวสู่โลกใบใหม่อย่างสดใส พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพดังความปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่ต่อไป

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี)

การเลี้ยงลูกวัยอนุบาล(3-6 ปี) นั้นเป็นวัยที่ลูกจะต้องออกเผชิญโลกกว้าง ก้าวเข้าสู่สังคมในโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดูแลลูกน้อยสู่การเป็นทัพหลังที่ดีของลูกน้อยด้วย ทัพหลังมีความสำคัญในการดูแลด้านโภชนาการแก่ลูกน้อย สังเกตการเจริญเติบโตด้านร่างกายของลูกน้อย ดูแลความเหมาะสมในการพักผ่อน เพื่อเริ่มต้นวันใหม่อ่ย่างแข็งแรงของลูกน้อย เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญแก่เนื้อหาด้านการเรียนรู้ความฉลาดของมนุษย์ และการส่งเสริมให้ถูกวิธี สิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อพัฒนาการของเด็กวัยเรียน ความสามารถตามวัยและแบบฝึกหัดปลูกฝัง ส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยวัย 3-6 ปี รวมทั้งให้คำแนะนำในการอบรมเลี้ยงดูลูกน้อยตามวัย เพื่อลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ก้าวสู่โลกใบใหม่อย่างสดใส พร้อมเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพดังความปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่

บรรณาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เสริมสร้างพัฒนาการ IQ/EQ ลูกรัก (วัยอนุบาล 3-6 ปี)