รู้ไว้ไม่บาป

บาปจะไม่ติดตาม...นรกจะไม่ถามหา ถ้าหากมี ศีล ไว้เป็นภูมิคุ้มกัน

Tags : หนังสือเล่มไทย ศาสนาปรัชญา ศาสนาทั่วไป หลักธรรมคำสอน พุทธศาสนา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

139.00 บาท

132.05 บาท

"คุณประหยัดไป 6.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รู้ไว้ไม่บาป

รู้ไว้ไม่บาป

ศีล เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมเป็นอันมาก เป็นความงามในเบื้องต้นแห่งคำสอนในพระพุทธสาสนา อันรวมลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ด้วยเหตุนี้เอง พระสีลวเถระ ผู้เป็นพระอรหันตพุทธสาวกจึงได้กล่าวสรรเสริญคุณค่าของศีลไว้ว่า"ผู้ใดศึกษาและรักษาศีลแล้วย่อมนำมาซึ่งสมบัติทั้งปวงในโลกนี้ หากผู้ใดปรารถนาความสุข ๓ ประการ คือ ความสรรเสริญ ความปลื้มใจ และเมื่อตายไปอยากไปสวรรค์ ก็ให้รักษาศีล ผู้ที่จะมีศีลจะมีความสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ มักจะมีเพื่อนฝูงมากมาย ย่อมได้รับการสรรเสริญและชื่อเสียง ต่างจากผู้ที่ไม่มีศีลย่อมมีพฤติกรรมเลวทรามเพื่อนฝูงจึงห่างหายไปจากชีวิตและมักได้รับการติเตียนทำชื่อเสียงเสียหาย ส่วนคนพาลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นในศีลย่อมได้รับการนินทาในเวลาที่มีชีวิตอยู่ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมได้รับทุกข์ในอบายภูมิ แต่ผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีในศีลย่อมได้รับความสรรเสริญในเวลาที่มีชีวิต ครั้นตายไปแล้วย่อมได้รับความสุขในสวรรค์"

หนังสือธรรมะ ศาสนา และปรัชญา เพิ่มเติม

 


สารบัญ : รู้ไว้ไม่บาป

  • ความรู้จักกับศีล
  • องค์ของศีล
  • ศีล : ข้อพึงปฏิบัติสำหรับมนุษย์
  • "ศีล" ช่วยมนุาย์ ปลดทุกข์โลก
  • "เบญจธรรม" ธรรมะคู่เบญจศีล
  • โทษของการผิดศีล
  • ศีลของพระ

   


เนื้อหาปกหลัง : รู้ไว้ไม่บาป

ชาวพุทธส่วนใหญ่ชอบทำบุญให้ทาน แต่จะมีสักกี่คนที่รอดพ้นจากบาปได้จริง

เพราะบาปเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าไม่อยากให้มันเล็ดลอดเข้ามาในชีวิต...อย่าพลาดเล่มนี้รีวิวโดยนักเขียน : รู้ไว้ไม่บาป

คำสอนในพระพุทธศาสนาที่มุ่งยกระดับจิตของผู้ปฏิบัติให้สูงขึ้นตามลำดับ จนถึงสิ้นทุกข์ในที่สุด ดดยเริ่มจากสิ่งที่เห็นได้ง่าย ไปสู่สิ่งที่เห็นได้ยาก และจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม คำสอนเช่นนี้ ท่าเรียกว่า "อนุปุพพิกถา -คำสอนที่แสดงไปตามลำดับ " ไม่ข้ามขั้น ไม่ตัดลัดให้ขาดความ ย่อมฟอกจิตของผู้ฟังให้สูงขึ้นตามลำดับ

พระสาสนโสภณรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : รู้ไว้ไม่บาป

เชื่อแน่ว่าทุกคนต้องเคยมีคำถามว่า "ทำไมชีวิตของเรามีแต่ทุกข์ หันไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมน จะมีทางไหนที่เราจะพ้นทุกข์ได้" พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ธรรมทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจ ถ้ามีใจชั่วแล้ว จะพูดหรือกระทำสิ่งใดก็ตามทุกข์ย่อมติดตามตัวไป ดุจล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป แต่ถ้ามีจิตใจดี มีใจเป้นกุศลจะพูดหรือกระทำสิ่งใดสุขย่อมติดตามไปเหมือนเงาตามตัว "

สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณข้อมูลเพิ่มเติม : รู้ไว้ไม่บาป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รู้ไว้ไม่บาป ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : รู้ไว้ไม่บาป