จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

จุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยาศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่มนี้เหมาะสำหรับพยาบาล นักศึกษาพยาบาลเเละนักศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประกอบการเรียน การทำงานหรือการศึกษาต่อไป

Tags : จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

195.00 บาท

165.75 บาท

"คุณประหยัดไป 29.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

จุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล เป็นตำราเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ได้เเก่ เเบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เเละภูมิคุ้มกันกันวิทยาที่จะกล่าวถึงส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน กลไลการตอบสนอง ของร่างกายต่อการติดเชื้อต่างๆ ตลอดจนภาวะเบี่ยงเบนทางภูมิคุ้มกันเช่นภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน ภาวะออโต้อิมมูน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง วิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ เเละวิทยาภูมิคุ้มกันของเนื้องอก ในรายละเอียดของเนื้อหาจะเน้นสิ่งที่นักศึกษาพยาบาลต้องเเละควรมีความรู้เพื่อการพยาบาล ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าวได้ครอบคลุมทั้งร่างการเเละจิตใจ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถอธิบายตอบข้อสงสัยต่างๆให้กับผู้ป่วยเเละญาติได้ในขอบเขตของเขตของการปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานความรู้ของวิชาจุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยา

จุลชีววิทยาเป็นรายวิชาหนึ่งที่นักศึกษาพยาบาลต้องรู้เเละมีความเข้าใจเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ทำให้เกิดโรค ตลอดจนธรรมชาติการก่อโรค ซึ่งนำไปสู่พยาธิสภาพ อาการเเละอาการเเสดงโรค ตลอดจนธรรมชาติการก่อโรค ซึ่งนำไปสู่พยาธิสภาพ เเละอาการเเสดงโรคในผู้ป่วย ช่วยให้การรักษาได้ถูกต้องเเละรวดเร็ว ตำราจุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยานี้ประกอบด้วยเนื้อหา เเบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เเละภูมิคุ้มกัน ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์การทำงานพยาบาลเเละ อาจารย์พยาบาลที่นิเทศนักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์เเละศัลยศาสตร์ตลอดจนรับผิดชอบวิชาเเละสอนวิชาจุลวีชวิทยาเเละปรสิตวิทยา จึงได้รวบรวมความรู้ทางจุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นเเนวทางสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ เเละนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทุกท่านศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิชาจุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยานี้


คำนำ : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

ในหลักสูตรการศึกษาพยาบาลมีพื้นฐานวิชาชีพหลายรายวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับวิชาชีพเพื่อเตรียมความรู้ให้นักศึกษาพยาบาลมีความเข้าใจหลักการเเละความรู้พื้นฐานที่จะนำไปศึกษาวิชาชีพของพยาบาลเเละนำไปสู่การพยาบาลผู้ป่วยอย่างองค์รวม

จุลชีววิทยาเป็นรายวิชาหนึ่งที่นักศึกษาพยาบาลต้องรู้เเละมีความเข้าใจเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ทำให้เกิดโรค ตลอดจนธรรมชาติการก่อโรค ซึ่งนำไปสู่พยาธิสภาพ อาการเเละอาการเเสดงโรค ตลอดจนธรรมชาติการก่อโรค ซึ่งนำไปสู่พยาธิสภาพ เเละอาการเเสดงโรคในผู้ป่วย ช่วยให้การรักษาได้ถูกต้องเเละรวดเร็ว ตำราจุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยานี้ประกอบด้วยเนื้อหา เเบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เเละภูมิคุ้มกัน ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์การทำงานพยาบาลเเละ อาจารย์พยาบาลที่นิเทศนักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์เเละศัลยศาสตร์ตลอดจนรับผิดชอบวิชาเเละสอนวิชาจุลวีชวิทยาเเละปรสิตวิทยา จึงได้รวบรวมความรู้ทางจุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นเเนวทางสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ เเละนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทุกท่านศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิชาจุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยานี้

จินตนา อาจสันเที๊ยะ

กันยายน 2549


สารบัญ : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

  • บทนำ
  • เเบคทีเรียพื้นฐาน
  • เเบคทีเรียเเกรมลบที่สำคัญทางการเเพทย์
  • เเบคทีเรียเเกรมบวกที่สำคัญทางการเเพทย์
  • เเบคทีเรียอื่นๆที่สำคัญทางการเเพทย์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
  • การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
  • ไวรัสวิทยา (Virology)
  • เชื้อรา (Mycology)
  • ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
  • ภาวะเบี่ยงเบนของระบบภูมิคุ้มกัน

เนื้อหาปกหลัง : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

จุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล เป็นตำราเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ได้เเก่ เเบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เเละภูมิคุ้มกันกันวิทยาที่จะกล่าวถึงส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน กลไลการตอบสนอง ของร่างกายต่อการติดเชื้อต่างๆ ตลอดจนภาวะเบี่ยงเบนทางภูมิคุ้มกันเช่นภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน ภาวะออโต้อิมมูน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง วิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ เเละวิทยาภูมิคุ้มกันของเนื้องอก ในรายละเอียดของเนื้อหาจะเน้นสิ่งที่นักศึกษาพยาบาลต้องเเละควรมีความรู้เพื่อการพยาบาล ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าวได้ครอบคลุมทั้งร่างการเเละจิตใจ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถอธิบายตอบข้อสงสัยต่างๆให้กับผู้ป่วยเเละญาติได้ในขอบเขตของเขตของการปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานความรู้ของวิชาจุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยา

จุลชีววิทยาเเละภูมิคุ้มกันวิทยาศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่มนี้เหมาะสำหรับพยาบาล นักศึกษาพยาบาลเเละนักศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประกอบการเรียน การทำงานหรือการศึกษาต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล