คู่มือเคมี ม.4-6 เล่ม 2

คู่มือรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Tags : คู่มือรายวิชา เคมี ม.4-6 แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ติวเข้มเคมี ข้อสอบเคมี

จำนวน :

1

249.00 บาท

236.55 บาท

"คุณประหยัดไป 12.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเคมี ม.4-6 เล่ม 2

คู่มือเคมี ม.4-6 เล่ม 2

หนังสือเคมี ม.4-6 เล่ม  2 ที่จัดทำขึ้นใหม่นี้  ผู้เขียนได้จัดทำตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาตามแนวหนังสือเรียนของ สสวท. ปี 2554 แต่เนื้อหาละเอียดกว่า เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาแต่ละเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนที่เป็นข้อสอบแต่ละบทมีทั้งข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2518 ถึงปัจจุบันมากกว่า 880 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

ก่อนเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้วิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านๆมา เพื่อให้ีรู้ว่านักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดมากน้อยแค่ไหน จะเป็นแนวทางในการเรียบเรียงครั้งนี้ ดังนั้นเนื้อหาบางตอนหรือบางเรื่องจึงละเอียดกว่าในหนังสือเรียนของ สสวท. ทั้งนี้ก็เพื่อสอดคล้องกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์มานั่นเอง ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของต่ละปี ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ก็แยกไว้ท้ายบทเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวทางข้อสอบได้ง่ายและเป็นประโยชน์การสอบครั้งต่อไป


คำนำ : คู่มือเคมี ม.4-6 เล่ม 2

คู่มือเคมี ม.4-6 เล่ม 2

หนังสือ เคมี ม.4-6 เล่ม 2 ที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ ผู้เขียนได้ทำตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานเเละเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เเละผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาตามเเนวหนังสือเรียนของ สสวท. ปี 2554 เเต่เนื้อหาละเอียดกว่า เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเเต่ละเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนที่เป็นข้อสอบเเต่ละบทมีทั้งข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เเละข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2518 ถึงปัจจุบันมากกว่า 880 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด

ก่อนเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้วิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านๆ มา เพื่อให้รู้ว่านักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดมากน้อยแค่ไหน จะได้เป็นแนวทางในการเรียบเรียงครั้งนี้ ดังนั้นเนื้อหาบางตอนหรือบางเรื่องจึงละเอียดกว่าในหนังสือเรียนของ สสวท. ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์มานั่นเอง ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของแต่ละปี ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ก็แยกไว้ท้ายบทเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวทางข้อสอบได้ง่าย เพื่อประโยชน์ในการสอบครั้งต่อไป ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ส่วนหนึ่งได้แปลมาจากตำราต่างประเทศที่เคยมีในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบโอลิมปิก และอีกส่วนหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาละเอียดในทุกแง่ทุกมุม การเฉลยข้อสอบแต่ละชุดเฉลยให้อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนได้รู้วิธีคิดหรือเหตุผลของการตอบแต่ละข้อ นอกจากนั้นในส่วนที่เป็นข้อสอบคำนวณยังได้แทรกเทคนิคคิดลัดไว้ให้ด้วย


สารบัญ : คู่มือเคมี ม.4-6 เล่ม 2

  บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์

  • มวลอะตอม
  • ขนาดของโมเลกุล
  • มวลโมเลกุล
  • โมล
  • สารละลาย
  • การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
  • ข้อสอบชุดที่ 1
  • ข้อสอบชุดที่ 2
  • เฉลยละเอียดข้อสอบชุดที่ 1
  • เฉลยละเอียดข้อสอบชุดที่ 2

  บทที่ 5 ของเเข็ง ของเหลว เเก็ส

  • สถานะของสาร
  • การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
  • สมบัติของของแข็ง
  • การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง
  • ชนิดของผลึก
  • การเปลี่ยนสถานของของแข็ง
  • ข้อสอบชุดที่ 1
  • ข้อสอบชุดที่ 2
  • เฉลยละเอียดข้อสอบชุดที่ 1
  • เฉลยละเอียดข้อสอบชุดที่ 2


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเคมี ม.4-6 เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเคมี ม.4-6 เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว