ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะนำมาช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรอยู่รอด

Tags : คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ เทคโนโลยี

จำนวน :

1

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หนังสือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเล่มนี้ มีเนื้อหาที่มีความสำคัญสำหรับ ผู้บริหารที่จะใช้ในการบริหาร จัดการ งานต่างๆ ในองค์กร ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในเนื้อหาเหล่านี้ โดยประกอบไปด้วย

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ฐานข้อมูลเเละการประมวลผลข้อมูล
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
 • ระบบประมวลผลรายการ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
 • ปัญญาประดิษฐ์เเละระบบผู้เชี่ยวชาญ
 • ระบบสารสนเทศสำนักงาน
 • จริยธรรมเเละความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี เเละ ปริญญาโท เเละผู้ที่สนใจในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เเละเหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการศึกษาในเรื่องของระบสารสนเทศที่จำเป็นต้องมีในองค์กร เพื่อนำไปใช้ประกอบในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียน การสอน เเละการทำงานสุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณทางบริษัท เอส.พี.ซี. บุ๊คส์ ที่ให้ความกรุณาเเละให้โอกาสผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เเละขอมอบความดีของหนังสือเล่มนี้ให้กับคุณพ่อ-คุณเเม่ ตลอดจนอาจารย์ทุกท่าน เเละถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


คำนำ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สำหรับ หนังสือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เล่มนี้ ได้กล่าวถึงตั้งเเต่ความเป็นมาของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซึ่งมีมาตั้งเเต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังกล่าวถึงระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบประมวลผลรายการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เเละระบบสารสนเทศสำนักงาน ซึ่งล้วนเเล้วเเต่มีความสำคัญต่อการบริหารงานในองค์กรทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์เเละระบบผู้เชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เเละจริยธรรมเเละความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าปัจจุบัน ผู้ใช้หลายคนมักจะใช้ระบบการสื่อสารที่อาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี เเละ ปริญญาโท เเละผู้ที่สนใจในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เเละเหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการศึกษาในเรื่องของระบสารสนเทศที่จำเป็นต้องมีในองค์กร เพื่อนำไปใช้ประกอบในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียน การสอน เเละการทำงานสุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณทางบริษัท เอส.พี.ซี. บุ๊คส์ ที่ให้ความกรุณาเเละให้โอกาสผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เเละขอมอบความดีของหนังสือเล่มนี้ให้กับคุณพ่อ-คุณเเม่ ตลอดจนอาจารย์ทุกท่าน เเละถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ดร. นิภาภรณ์ คำเจริญ


สารบัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
  • ฐานข้อมูลเเละการประมวลผลข้อมูล
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information Systems Development)
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
  • ระบบประมวลผลรายการ (Transaction processing Systems)
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
  • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System)
  • ปัญญาประดิษฐ์เเละระบบผู้เชี่ยวชาญ ( Artificial intelligence and Expert System)
  • ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information System)
  • จริยธรรมเเละความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Ethics and Computer Security)

เนื้อหาปกหลัง : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หนังสือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเล่มนี้ มีเนื้อหาที่มีความสำคัญสำหรับ ผู้บริหารที่จะใช้ในการบริหาร จัดการ งานต่างๆ ในองค์กร ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในเนื้อหาเหล่านี้ โดยประกอบไปด้วย

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ฐานข้อมูลเเละการประมวลผลข้อมูล
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
 • ระบบประมวลผลรายการ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
 • ปัญญาประดิษฐ์เเละระบบผู้เชี่ยวชาญ
 • ระบบสารสนเทศสำนักงาน
 • จริยธรรมเเละความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์


ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว