สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุบาล 1

สาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานล่าสุด

Tags : คณิตศาสตร์ ข้อสอบ-เฉลย การศึกษาการสอน คณิตศาสตร์ อ.1 คู่มือเรียน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

80.00 บาท

68.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุบาล 1

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุบาล 1

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานเพี่อการพัฒนาทักษะการคำนวณและระบบวิธีการคิดหลักการและเหตุผล ซึ่งจำเป็นสำหรับเด็กที่อยู่ในวัยกำลังเรียนรู้ เพื่อที่จะได้มีโครงสร้างทางความคิดที่เป็นระเบียบ เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดทำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับให้สถานศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เด็กในยุคปัจจุบันสามารถเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้นกว่าสมัยก่อน ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยอ้างอิงและประยุกต์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานล่าสุด เพี่อเป็นการเริ่มปูพื้นฐานให้เด็กในระดับชั้นอนุบาล 1-3 ได้เตรียมพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์เบื้องต้น อาทิ การนับจำนวนการบวกลบตัวเลข การฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดทบทวน รวมทั้งเฉลยท้ายเล่ม จึงเหมาะสำหรับ ครู นักเรียน และโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงสำหรับผู้ปกครองเพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้บุตรหลานได้อย่างเหมาะสม


สารบัญ : สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุบาล 1

  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุบาล 1

  • รู้จักตัวเลขไทย
  • รู้จักตัวเลขอารบิก
  • การนับจำนวน
  • การเปรียบเทียบจำนวน (เท่ากันหรือไม่เท่ากัน)
  • แบบฝึกหัดคัดลายมือตัวเลขไทย
  • แบบฝึกหัดคัดลายมือตัวเลขอารบิก


ข้อมูลเพิ่มเติม : สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุบาล 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุบาล 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว