การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

Tags : จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ การออกแบบ ตำรา-เครื่องกล

จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อยึดจับ รองรับ และกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน เพื่อให้แน่ใจว่าในการเจาะรูหรือตกแต่งด้วยวิธีอื่นๆ จะได้ตรงตามตำแหน่งเดิมหรือได้ขนาดตามรายละเอียดที่กำหนดในระหว่างกระบวนการผลิต และกระบวนการประกอบของอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโลหะให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการผลิต

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย

 • หลักการของการสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพื้นฐาน
 • การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุงให้ประหยัด
 • แบบดรออิ๊งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์และ Geometric Dimensioning and Tolerancing
 • จิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบโมดูลาร์
 • จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับงานเชื่อม
 • จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับเครื่องจักระบบเอ็นซีและซีเอ็นซี
 • วัสดุที่ใช้ทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
 • การวางแผนการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
 • การนำความรู้เกี่ยวกับจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ไปใช้งาน

สารบัญ : การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง

  • จุดมุ่งหมายของการออกแบบเครื่องมือ
  • ชนิดและหน้าที่ของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
  • หลักการของการกำหนดตำแหน่งและการรองรับชิ้นงาน
  • หลักการของการยึดจับชิ้นงาน
  • หลักการของการสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพื้นฐาน
  • การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ให้ประหยัด
  • การพัฒนาขั้นเริ่มแรกของการออกแบบ
  • แบบดรออิ้งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
  • ชนิดและการใช้งานของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบพิเศษ
  • วัสดุที่ใช้ทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
  • การวางแผนการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
  • ตัวอย่างของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
  • การนำความรู้เกี่ยวกับจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ไปใช้งาน
  • แรงในการยึดจับชิ้นงาน

เนื้อหาปกหลัง : การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อยึดจับ รองรับ และกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน เพื่อให้แน่ใจว่าในการเจาะรูหรือตกแต่งด้วยวิธีอื่นๆ จะได้ตรงตามตำแหน่งเดิมหรือได้ขนาดตามรายละเอียดที่กำหนดในระหว่างกระบวนการผลิต และกระบวนการประกอบของอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโลหะให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการผลิต

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย

 • หลักการของการสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพื้นฐาน
 • การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุงให้ประหยัด
 • แบบดรออิ๊งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์และ Geometric Dimensioning and Tolerancing
 • จิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบโมดูลาร์
 • จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับงานเชื่อม
 • จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับเครื่องจักระบบเอ็นซีและซีเอ็นซี
 • วัสดุที่ใช้ทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
 • การวางแผนการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
 • การนำความรู้เกี่ยวกับจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ไปใช้งาน

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ตั้งแต่พื้นฐานทั้งระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงปริญญาตรี และผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์รีวิวโดยนักเขียน : การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ในประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี หรือญี่ปุ่น ได้มีการพัฒนาด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ก้าวหน้าไปอย่างมากมาย อีกทั้งตำราและเอกสารอ้างอิงในด้านนี้ก็มีผู้แต่งไว้มากเช่นกัน แต่สำหรับประเทศไทยของเรานั้นมีตำราทางด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์น้อยมาก ผู้เขียนได้มีโอกาสไปฝึกอบรมและดูงานด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น จึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ทุกคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังใช้ประกอบการเรียนในวิชา Tool Engineering ในมหาวิทยาลัยเทคโนโยโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดจนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาทั่วไปข้อมูลเพิ่มเติม : การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ฉ.ปรับปรุง