พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ

ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สอดแทรกเกร็ดความรู้ทางศิลปะ สถาปัตยกรรม มีภาพประกอบเรื่องราวในหลากหลายรูปแบบที่เพิ่มความน่าสนใจ และช่วยเพิ่มความกระจ่างแก่เนื้อหาได้เป็นอย่างดียิ่ง
จำนวน :

1

2,500.00 บาท

2,375.00 บาท

"คุณประหยัดไป 125.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 95 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ

พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ

"พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม" เป็นโบราณสถานสำคัญในทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ที่ถือเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของแบบอย่างพระปรางค์ไทย ด้วยความเป็นเลิศด้านความงดงามในเชิงศิลปกรรม ทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีความโดดเด่นและสง่างามเป็นที่สุด จนกลายเป็นหนึ่งใน "สัญลักษณ์" สำคัญที่สื่อถึงประเทศไทย คำว่า "อรุณ" มีความหมายที่เป็นมงคล สะท้อนถึงความเรืองรองสว่างไสวแห่งการเริ่มต้นของทุกเช้าวันใหม่ เป็นจินตภาพที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีสิ้นสุด และจากความเชื่อในความหมายที่เป็นมงคลนี้ คณะผู้ก่อตั้งอาคเนย์ประกันภัย จึงได้นำรูปแบบพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม มาปรับใช้เป็น "ตราสัญลักษณ์" ประจำบริษัทฯ นับตั้งแต่เริ่มต้นกิจการเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๙ จวบจนถึงปัจจุบัน


คำนำ : พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ

ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะผู้บริหารอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ในเจตนาการจัดทำหนังสือ "พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ" ซึ่งเป็นหนังสือที่ประมวลประวัติและพัฒนาการของการสร้างพระปรางค์ในประเทศไทยรูปแบบต่างๆ ตามคติความเชื่อของแต่ละยุคสมัยไว้อย่างละเอีดลึกซึ้ง รวมถึงการพัฒนาการก่อสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่กลุ่มอาคเนย์ธุรกิจประกันและการเงินได้นำภาพมาใช้เป็นตราประจำบริษัทเป็นเวลากว่า ๖๕ ปี ผู้เรียบเรียงใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สอดแทรกเกร็ดความรู้ทางศิลปะ สถาปัตยกรรม มีภาพประกอบเรื่องราวในหลากหลายรูปแบบที่เพิ่มความน่าสนใจ และช่วยเพิ่มความกระจ่างแก่เนื้อหาได้เป็นอย่างดียิ่ง หนังสือพัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ นี้จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามาก ทั้งในแง่ของศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ ผู้เรียบเรียงซึ่งเป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม และโบราณคดี ได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ อย่างมากมายรอบด้าน ก่อนที่จะนำมาขัดเกลาเนื้อหา และเรียบเรียงลำดับให้มีความต่อเนื่องตามยุคสมัย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่าน และผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทั่วไป ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอาคเนย์ฯ ท่านที่ปรึกษา และนักวิชาการทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าต่องานทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นสมบัติทางวิชาการของประเทศไทยสืบต่อไป

พล.ต.อ.สนอง วัฒนวรางกูร


สารบัญ : พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ

  • "ปราสาทหิน" สถาปัตยกรรมขอม ในดินแดนไทย
  • "พระปรางค์" เอกลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมไทย
  • พัฒนาการรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระปรางค์ในสยาม
  • แผนภาพสรุป : พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม : พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว